AlfaFlash ZLD-system för tillverkningsindustrin

Tillverkningsprocesser kräver stora mängder vatten. Det leder till högre kostnader för rening, bortskaffande och inköp av vatten. Dessutom försvåras kraven på hur det här vattnet ska tas om hand av den utökade lagstiftningen. Effektiv rening av avloppsvattnet genom indunstning separerar inte bara kvarvarande fasta ämnen och kemikalier: det resulterande destillatvattnet kan återanvändas. AlfaFlash ZLD-systemet behandlar avloppsvattnet för att avlägsna de här materialen, vilket gör det återstående avfallet enklare och billigare att göra sig av med.

Alfaflash solution de REUT pour industriesharge

AlfaFlash ZLD-systemet ger fördelar för tillverkningsindustrin:

 

 • Eliminerar effektivt avloppsvatten från tillverkningen och minskar transport-, renings- och bortskaffningskostnaderna
 • Återvinner vatten för återanvändning
 • Bidrar till att uppnå miljökrav och hållbarhetsmål
 • Återvinner kemikalier från avloppsvattnet för återanvändning
 • Flexibelt system för olika avfallsströmmar och växer i takt med att dina behov förändras
watersplash 2 (1)

AlfaFlash ZLD-systemen

Behovet av att minska vattenanvändningen blir allt större. AlfaFlash ZLD-systemet kan bidra till att uppfylla det här behovet. Till exempel för ett servicecenter med en koncentration på 1 % fasta ämnen i avloppsvattnet gav AlfaFlash ZLD-systemet upp till 99 % vattenåtervinning. Effektiv indunstning av avloppsvatten från tillverkning kan ofta uppnå de mål du vill ha och skapa en minimal vätskebiprodukt.

Den viktigaste maskinen här är AlfaFlash ZLD från Alfa Laval. AlfaFlash tar in avloppsvattnet från reningsbaden, för vilka vi inte har någon alternativ rening. Dessutom hanterar AlfaFlash variationer i avloppsvattnet riktigt bra, och ger tillbaka mer än 99 % av avloppsvattnet som återanvändbart destillatvatten. Det minskar våra färskvattenkostnader och vårt fotavtryck

Ibland krävs dock att vätskan i biprodukten reduceras ytterligare. Genom att tillsätta en dekantercentrifug till indunstningslösningen kan du minska vattnet i de fasta ämnena ännu mer. Andra fördelar med att lägga till det här steget i processen är att du sedan kan separera kemikalier och material ytterligare, antingen för återanvändning eller för att göra avfallet ännu enklare att transportera, behandla och deponera.

Zld no decanter 2 640x360.png

AlfaFlash ZLD-system utan dekantercentrifug

ZLD decanter_640x360.png

AlfaFlash ZLD-system med dekantercentrifug

Branscher som kan dra nytta av AlfaFlash ZLD-systemet

Branscherna nedan producerar avloppsvatten som kan innehålla element som metallsalter och organiska ämnen i löst eller suspenderad form:

 • Behandling av metall
 • Servicecenter
 • Fordon
 • Kraftförsörjning
 • Tillverkning av aluminiumburkar
 • Flyg
 • Textil/garverier
 • Elektronik
 • Halvledare

 

 

 

Det är viktigt att den utrustning som väljs för att behandla avloppsvatten i de här branscherna kan hantera de höga kraven på att effektivt separera varierat avfall. Utrustning som AlfaFlash ZLD-systemet uppfyller eller överträffar dessa krav, ofta till lägre driftkostnad under hela livslängden än andra teknologier. Flexibiliteten i AlfaFlash ZLD-systemet gör det inte bara möjligt att hantera olika avfallsflöden, det kan också utökas och förändras i takt med ditt företags behov.

 

Upptäck de tekniska detaljerna i AlfaFlash ZLD-systemet 

Ett exempel på tillämpningar där AlfaFlash ZLD-systemet kan minska kostnaderna för avloppsvatten:

 • Bearbetning och ytbehandling av avloppsvatten
 • Pläteringssköljvatten
 • Avtappningsström för behandlingsbad
 • Tvättvatten
 • Vätskor för rengöring-på-plats (CIP)
 • RO-avvisningsströmmar
 • Avfall/förbrukad kaustiksoda i lakningsprocesser

 

Whitepaper 640x360

Alfa Laval öppnar toppmodernt servicecenter som återvinner nästan 100 procent av sitt vatten

Alfa Lavals nya servicecenter i Frechen, Tyskland, kommer att bli ett av världens största för plattvärmeväxlare. Dessutom är det en tekniskt avancerad och hållbar anläggning som kan återvinna nästan 100 procent av sitt vatten med hjälp av Alfa Lavals AlfaFlash ZLD-teknik. 

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritets- och dataskyddspolicy.