Unique DV-ST UltraPure

Alfa Lavals Unique DV-ST UltraPure membranventiler är det naturliga valet för farmaceutiska och bioteknikindustrier samt andra hygienfokuserade processer. De kompakta och lätta ventilerna omfattar en serie basdelar, inklusive ventilkroppar, membran, styrdon och handtag. Valet ger dig en mängd konfigurationer att välja mellan för att möta de exakta behoven för din process.

DV ST Ultrapure diaphragm valve

Högkvalitativa ventilkroppar, beprövade membran, tillförlitliga styrdon

  • Kompakt, lätt, hygienisk design – högkvalitativa ventilkroppar och ytfinish med låg Ra
  • Minskad risk för förorening – fullständigt dokumenterad, gjord för aseptisk drift med låg-ferrit ventilkropp som standard
  • Pålitliga, långlivade membran – tillgängliga i EPDM med hög prestanda för kontinuerlig ångdrift vid temperaturer upp till 150 °C
  • Flexibla, passar alla styrdon i rostfritt stål, tillgängliga i smala och högtrycksversioner, med fem års garanti
  • Enkel installation, validering och kvalifikation stödd av Alfa Laval Q-docs omfattande dokumentationspaket och nätverk av servicepartners

Unique DV-P UltraPure membranventil är tillgänglig för pneumatisk eller manuell drift. För pneumatisk drift styrs ventilerna av ställdon som arbetar vid produkttryck på upp till 10 bar, beroende på ventilstorlek, membranmaterial (EPDM, PTFE/EPDM och TFM/PTFE) och valt styrdon. Det finns också en rad lättmonterade indikerings- och kontrollenheter att välja mellan. 

För manuell drift styrs membranventilerna genom att man vrider på ett handtag som är fäst vid skaftet. Handtaget har standardskydd för överstängning för att förlänga membranets livslängd. Alla ståldelar är tillverkade av rostfritt stål eller kompositmaterial beroende på handtagstyp.

.

Långvarig ventillivslängd

Ett underhållsfritt membranstyrdon av rostfritt stål med en autoklaverbar design ger hög korrosionsbeständighet. Det garanterar problemfri drift och lång livslängd.

Styrdon för trånga utrymmen och högt tryck

Styrdon helt i rostfritt stål för Alfa Laval Unique DV-ST UltraPure membranventiler finns i två typer; för standard- och högtrycksarbeten. Båda finns tillgängliga som standard ATEX-certifierade membranstyrdon i versioner med normalt stängt (NC), normalt öppet (NO) eller luft/luft-aktiverat (A/A). 

  • Alfa Laval Unique DV-ST UltraPure Slim (SS/SL) har standardstyrdonet som klarar normala produkttryck upp till 10 bar (∆=100 %), beroende på ventilstorlek och membranmaterial. Den här versionen är tunn och kompakt och minimerar döda utrymmen mellan ventilerna och underlättar enkel installation av rätt dräneringsvinkel – även när utrymmet är trångt. SS/SL membranstyrdonet levereras också med en valfri slagbegränsare för flödeskontroll. 
  • Alfa Laval Unique DV-ST UltraPure High Pressure (SS/HP) har ett styrdon som klarar höga produkttryck upp till 10 bar (∆=0 %), beroende på membranets material. Den här SS/HP-versionen säkerställer en säker, robust drift i system med högt tryck. 

Diaphragm valve technology

Unique DV-ST UltraPure ventilteknik

Unique DV-ST är premium som standard och har ventilhus med låg halt av delta-ferrit och definierad svavelhalt som standard i alla smidda ventiler och blockventiler. Tvåvägsventiler, inklusive klämhylsorna, är smidda från ett enda metallblock. T- och tankventiler är tillgängliga och tillverkade från ett enda del. De hygieniska membranventilerna finns i olika konfigurationer och material. 

De aseptiska membranventilerna är uppbyggda kring en överloppskonstruktion och finns med hårda eller mjuka föreningar från PTFE med EPDM som stöd till ett rent EPDM-membran. Membranventilerna kan manövreras manuellt eller med pneumatiska styrdon som levereras med en rad sensorer och styrutrustning, inklusive styrenheter, positionsindikatorer, slagbegränsare och ventilpositioner. 

Alla membran har härdningsdatum och sammansättningsspårning tillgängliga, uppfyller FDA/USP-klassificeringar och är TSE/ADI-kompatibla.

Service och tillförlitlighet

Membranventilerna levereras med Alfa Laval Q-doc, ett omfattande dokumentationspaket som ger full insyn i hela försörjningskedjan. Detta bidrar till smidiga inköps- och installationsprocedurer och underlättar kvalificering, validering och förändringskontroll. Baserat på GDP täcker Q-doc alla aspekter av utbudet för bioteknisk och farmaceutisk utrustning och ger kunderna insyn och väldokumenterad kvalitetssäkring av den utrustning som erhålls.

Unik design ger mervärde

unique_design_value_200x200.jpg

Vi har använt Unique DV-ST UltraPure-ventiler under lång tid, så vi vet att de är mycket tillförlitliga och att membranen håller länge.

Horst Neuland, Chief Plant Engineer på Bayer HealthCare i Wuppertal, Tyskland
.

Broschyr: Alfa Laval Unique DV-ST UltraPure membranventiler

Med sin modulära design och förbättrade kompatibilitet är Alfa Laval Unique DV-ST UltraPure membranventil konstruerad från en serie basdelar som gör att du enkelt kan anpassa ventilen för många olika tillämpningar.

Diaphragm valve brochure

Så fungerar det

.

Standarden Unique DV-ST UltraPure består av ett ventilhus, membran, handtag eller ställdon. I den manuella versionen får en enkel vridning av handtaget kompressorn att tryckas ner mot membranet och trycker den mot ventilhuset som stänger ventilen. Du kan också använda ett pneumatiskt styrdon för att styra ventilen. Membranstyrdonet styr kolvens axiella rörelseöppning, öppnar eller stänger ventilen beroende på styrdonets funktion. Standardstyrdonet helt i rostfritt stål finns i två versioner: Unique DV-ST UltraPure Slim (SL) för standardbruk och Unique DV-ST UltraPure Högtryck (HP) för mer krävande tryck. Båda finns tillgängliga som normalt stängda (NC), normalt öppna (NO) eller luft/luft-aktiverade (A/A) ventiler, och i ATEX-versioner för användning i potentiellt explosiva atmosfärer.

 

Spara vatten med ThinkTop

Gör något bra för miljön och spara upp till 95 % CIP-vätska när du rengör dina ventiler. Innovationer som ThinkTop avkännings- och kontrollenheter ger en mer effektiv användning av resurserna samtidigt som processhygienen säkerställs. Lägg till ThinkTop till dina ventiler för att optimera dina processer.

ThinkTop 640x360
.

Tio bästa tipsen – ventiler

Här finns några tips och servicevideoklipp för att visa hur du håller dina hygienventiler i bästa skick

single seat valves 640x360

Produktkatalog

Alfa Lavals produktkatalog för hygienisk utrustning ”Close at Hand” innehåller produktbroschyrer, resultatkurvor, länkar till animeringar, broschyrer och prislistor för beställning.

Close at hand 2019 - Cover image 640x360

Du kanske också är intresserad av...

LKB UltraPure

Dessa fjärilventiler är hygieniska på/av-ventiler för användning med vätskor med låg och medelhög viskositet inom egenvård, bioteknik och läkemedel.

LKB Butterfly UltraPure Valve w ThinkTop V50 640x360

LKC UltraPure

LKC UltraPure-backventilen är konstruerad för att uppfylla de specifika kraven inom bioteknik-, läkemedels- och egenvårdssektorn, och den är en säker, enkel installation som ger en hög, jämn kvalitet.

LKC制药级止回阀

Unique Mixproof UltraPure

Alfa Laval Unique Mixproof UltraPure har utformats för att passa behoven inom läkemedels- och bioteknikindustrin. Med den kan två olika produkter eller vätskor strömma samtidigt utan risk för korskontaminering.

640x360px horitzontal Unique Mixproof UltraPure shadow
.

CAD-portal

Ladda ner produktmodellerna i CAD-filformaten Neutral eller Native. Det är också möjligt att ladda ner PDF-filer i 3D.

 Visa CAD-portalen 

Animationer

Besök animationssidan för att få se insidan av en produkt och förstå hur den fungerar. 

 

Visa animationer 

Tekniska artiklar