Unique DV-ST UltraPure

Alfa Lavals Unique DV-ST UltraPure membranventiler är det naturliga valet för farmaceutiska och bioteknikindustrier (liksom andra hygienfokuserade processer). De kompakta och lätta ventilerna omfattar en serie basdelar, inklusive ventilkroppar, membran, manöverdon och handtag. Valet ger dig en mängd olika konfigurationer att välja från för att möta de exakta behoven för din process. Alla membran som används uppfyller FDA/USP klassificeringar samt TSE/ADI.

DV ST Ultrapure diaphragm valve

Högkvalitativa ventilkroppar och ett brett utbud av beprövade membran

  • Pålitliga, långlivade membran – tillgängliga i EPDM med hög prestanda för kontinuerlig ångdrift vid temperaturer upp till 150 °C
  • Minskade risk för förorening - dokumenterad, gjord för aseptisk drift med standard låg-ferrit ventilkropp (alternativ för hög legeringslösning)
  • Enkelt och pålitligt styrdon i rostfritt stål med 5 års garanti – med en design där samma typ fungerar överallt för ett säkert, snabbt och enkelt val
  • Hygienisk design - högkvalitativa ventilkroppar och ytfinish med låga Ra
  • Enkel installation/validering/kvalifikation och stödd av Alfa Laval Q-docs omfattande dokumentationspaket och nätverk av servicepartners
Styrdonet arbetar med upp till 10 och 6 bar beroende på membranmaterial (EPDM och PTFE/EPDM: 10 bar; TFM/PTFE: 6 bar). Autoklaverbarhet och kemiskt motstånd garanterar lång livslängd och drifttid. Överstängningsskydd (manuell version) hjälper också till att förlänga membranets livslängd. Alla ståldelar är tillverkade av rostfritt stål eller kompositmaterial beroende på handtagstyp. Det finns också en rad lättmonterade indikerings- och styrenheter.
.

Unique DV-ST UltraPure ventilteknik

Ventilhusen har låg halt av delta-ferrit och definierad svavelhalt som standard i alla smidda och blockventiler. Tvåvägsventiler, inklusive klämhylsorna för hus är gjorda av en enda metalldel. T- och tankventiler är tillgängliga tillverkade från block i en mängd konfigurationer och material.

De aseptiska membranventilerna är uppbyggda kring en överloppskonstruktion och finns med hårda eller mjuka föreningar från PTFE med EPDM som stöd till ett rent EPDM-membran. De kan manövreras manuellt eller med pneumatiska styrdon som levereras med en rad sensorer och styrutrustning, inklusive styrenheter, positionsindikatorer, slagbegränsare och ventilpositioner.

Service och tillförlitlighet

Ventilerna levereras med Alfa Laval Q-doc, ett omfattande dokumentationspaket som ger full insyn i hela försörjningskedjan. Detta bidrar till smidiga inköps- och installationsprocedurer och underlättar kvalificering, validering och förändringskontroll. Baserat på GDP täcker Q-doc alla aspekter av utbudet för bioteknisk och farmaceutisk utrustning och ger kunderna insyn och väldokumenterad kvalitetssäkring av den utrustning som erhålls.

Unik design ger mervärde

unique_design_value_200x200.jpg

"Vi har använt Unique DV-ST UltraPure-ventiler under lång tid, så vi vet att de är mycket tillförlitliga och att membranen håller länge"

Horst Neuland, Chief Plant Engineer på Bayer HealthCare i Wuppertal, Tyskland

.

Broschyr: Alfa Laval Unique DV-ST UltraPure membranventiler

Med sin modulära design och förbättrade kompatibilitet är Alfa Laval Unique DV-ST UltraPure konstruerad från en serie basdelar som gör att du enkelt kan anpassa ventilen för många olika tillämpningar.

Diaphragm valve brochure

Så fungerar det

.

Standarden Unique DV-ST UltraPure består av ett ventilhus, membran, handtag eller ställdon. I den manuella versionen får en enkel vridning av handtaget kompressorn att tryckas ner mot membranet och trycker den mot ventilhuset som stänger ventilen. Du kan också använda ett pneumatiskt styrdon för att styra ventilen. Styrdonet styr kolvens axiella rörelseöppning eller stänger ventilen beroende på styrdonets funktion. Styrdonet finns i tre standardversioner: normalt stängt (NC), normalt öppet (NO) och luft/luft-aktiverat (A/A) och finns som standard tillgängligt för ATEX-krav.