Unique Mixproof UltraPure

Alfa Laval Unique Mixproof UltraPure har utformats för att passa behoven inom läkemedels- och bioteknikindustrin. Med den kan två olika produkter eller vätskor strömma samtidigt utan risk för korskontaminering. Med sin modulära konstruktion ger de maximal drifttid för kontinuerliga processer med krav på hög renhet.

640x360 Unique Mixproof UltraPure with ThinkTop V70

Produktfördelar

 • Lösning utan spill
 • Lätt att rengöra och underhålla
 • Modulär konstruktion möjliggör enkel konfiguration
 • Lätt att uppgradera
 • Fullständig spårbarhet för komponenterna
Alfa Laval Unique Mixproof UltraPure ger en högre grad av flexibilitet på anläggningen, vilket ger en optimerad effektivitet utan att äventyra produktsäkerheten.

Exceptionell design med hög renhet

Denna avancerade ventil med dubbel blockering och avtappning ger långvarig, spillfri drift för kontinuerliga processer inom läkemedels-, bioteknik-, egenvårds- och hygienindustrin. Detta minimerar risken för produktkontaminering och säkerställer maximal driftstid samt säker och hygienisk drift.

Lätt att rengöra och underhålla

Underhåll och rengöring går snabbt och enkelt tack vare en toppmatad konstruktion, avsaknaden av justerbara komponenter, det underhållsvänliga styrdonet och den inbyggda läckagedetekteringen på alla tätningar. Som alla Unique Mixproof-ventiler uppfyller Alfa Laval Unique Mixproof UltraPure strikta hygienkrav.

Lätt att konfigurera och uppgradera

Optimera de hygieniska processerna genom att anpassa Unique Mixproof UltraPure efter dina behov. Dess modulära konstruktion gör det också enkelt att uppgradera ventilen med dubbla säten när behoven för processen förändras, samtidigt som den ger en effektiv, hygienisk och kontinuerlig produktion.

Fullständig och dokumenterad spårbarhet

Unique Mixproof UltraPure-ventiler levereras med Alfa Laval Q-doc, ett omfattande dokumentationspaket för UltraPure-utrustning. Det garanterar fullständig spårbarhet för alla produktens kontaktdelar. Utifrån god dokumentationspraxis (GDP) dokumenterar Q-doc alla aspekter, från råvaror till levererad utrustning.

Så fungerar det

.

Konstruktion

Unique Mixproof-ventilkonceptet baseras på en serie baskomponenter, bland annat ventilhus, ventilplugg, styrdon samt tillval och tillbehör för rengöring som stöder många olika användningsområden. Med hjälp av dessa komponenter kan du skapa en Unique Mixproof-ventil som matchar dina exakta processkrav.

För att underlätta underhållet innehåller Unique Mixproof-ventilen även hål för läckagedetektering som gör att slitage eller skador på statiska o-ringar kan identifieras i tid. Operatörerna kan när som helst visuellt inspektera ventilen utan att behöva plocka isär den.

Arbetsprincip

Alfa Laval Unique Mixproof-ventilen är en normalt sluten ventil som kan fjärrstyras med tryckluft.

För att separera de två vätskorna har ventilen två oberoende pluggtätningar. Utrymmet mellan de två tätningarna bildar en atmosfärisk läckagekammare. I sällsynta fall av oavsiktligt produktläckage, rinner produkten in i läckagekammaren och släpps ut genom läckageutloppet.

När ventilen är öppen är läckagekammaren stängd. Produkten kan sedan rinna från en ledning till den andra utan spill. Ventilen kan enkelt rengöras och skyddas mot följderna av tryckslag i enlighet med processens specifika krav och ventilens konfiguration. (Det spills ingen produkt när ventilen används).

Tillval

  • 3-A-version tillgänglig på begäran
  • Produktberörda tätningar i HNBR, NBR, EPDM eller FPM
  • Hankopplingar eller bygelinlägg i enlighet med föreskriven standard
  • Kontroll och indikering: ThinkTop eller ThinkTop Basic
  • Sidoindikering för detektering av övre säteslyft