Automatiserings- och styrsystem

Alfa Lavals automatiserings- och styrsystem övervakar utrustning och processer, reglerar flödet eller validerar funktionen hos ventiler, pumpar och tankrengöringsmaskiner i hygieniska vätskehanteringssystem. Välj mellan ventilavkännings- och styrenheter, intelligenta övervakningssystem och validering av tankrengöring. Fördelarna? Upp till 90 % besparingar i kostnader för rengöringsmedia genom mindre vatten och energi, plus ökad drifttid, produktivitet, produktsäkerhet och livslängd för utrustningen. Allt detta ger en lägre total ägandekostnad för mejeri-, livsmedels-, dryckes-, egenvårds-, läkemedels- och andra branscher.

        

ThinkTop_640x360.jpg

.

Få hela översikten                                                                                                                              

 
.

Besök vårt applikations- och innovationscenter

Vill du hitta den optimala utrustningen för jobbet innan du bestämmer dig för en investering? Och även utforska konkreta besparingar innan du bestämmer dig för en uppgradering? I Alfa Lavals applikations- och innovationscenter kan du göra just det. Vi efterliknar din produktionsuppsättning och kör verkliga tester för att visa dig olika möjligheter och dokumentera besparingar. Vi optimerar till exempel blandning och dispersion, tank- och ventilrengöring, flöde och värmeöverföring.

Application and Innovation Centre Kolding Customer test centre 640x340x2

Spara vatten med ThinkTop

Gör något bra för miljön och spara upp till 95 % CIP-vätska när du rengör dina ventiler. Innovationer som ThinkTop avkännings- och kontrollenheter ger en mer effektiv användning av resurserna samtidigt som processhygienen säkerställs. Lägg till ThinkTop till dina ventiler för att optimera dina processer.

ThinkTop 640x360
. .