2021-03-31 Finansiella nyheter

Alfa Lavals årsredovisning för 2020

Alfa Lavals årsredovisning för 2020 har idag publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida för nerladdning, www.alfalaval.com/sv/investerare. Den ligger även med som en bilaga till detta pressmeddelande.

Alfa Laval arbetar kontinuerligt med att minska bolagets miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar värld. Som ett led i detta arbete kommer vi inte att skicka ut tryckt årsredovisning enligt tidigare års förfarande.Alfa Lavals hållbarhetsrapport finns också tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning, www.alfalaval.com/about-us/sustainability/. Den finns endast tillgänglig på engelska.Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.com


 

Denna information är sådan information som Alfa Laval AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2021 kl 10.00.För mer information kontakta:

Johan Lundin

Ansvarig för Investerarrelationer

Alfa Laval

Tel: 046-36 65 10

Mobil: 0730-46 30 90

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: