2019-05-13 Produktnyheter

Alfa Laval och kunder – tillsammans för bättre fartygsprestanda på Nor-Shipping

Alfa Laval kommer ha en stark uppställning på årets Nor-Shipping, norra Europas ledande internationella forum för sjöfartssektorn. Olika produkter och tjänster kommer att visas, men montern kommer att ha ett enda fokus: partnerskap med våra kunder för att säkerställa en livslång fartygsprestanda.

Alfa Laval är inne i sitt andra århundrade i marinindustrin och erbjuder skeppsägare, fartygsoperatörer och varv en unik bredd av utrustningslösningar. Med innovationer baserade på djup förståelse hjälper Alfa Laval kunderna att uppnå tillförlitlighet och effektivitet – genom hela fartyget och över dess livstid. På Nor-Shipping 2019 den 4 – 7 juni i Oslo kommer det samarbetet att vara fokuset i Hall E, monter 02-25.

Lösningar i rampljuset

Med utgångspunkt i de 17 marina produktgrupper som Alfa Laval har, kommer det visas många lösningar för fartygets prestanda i montern. Besökare kommer hitta det senaste inom utvecklingen av miljösystem, såsom flaggskeppen Alfa Laval PureBallast 3 och Alfa Laval PureSOx, inklusive erbjudanden och nyheter relaterade till skrubberkonfigurationer i slutet system. Det kommer också att vara möjligt att utforska en rad nya framsteg, bland annat en uppdaterad Alfa Laval Bränslekonditioneringsmodul (FCM), nästa generationen av packningsförsedda plattvärmeväxlare, Alfa Laval Aalborg pannlösningar för olika bränslen inklusive den kompakta Alfa Laval Aalborg Micro – för värmeåtervinning.

Experter kommer att vara tillgängliga för mer djupgående diskussioner, till exempel om bränsleutmaningar för utrustning efter 2020 års globala svavelgräns. Besökare i montern, kommer att kunna lära sig hur Alfa Lavals utrustning, kunskap och tjänster kan hjälpa dem att nå sina mål:

Förtroendet att uppfylla lagstiftningskrav

I takt med att miljöreglerna stramas upp och blir mer krävande och genomdrivandet mer strikt, hjälper Alfa Lavals lösningar kunderna att förhålla sig enligt reglerna med bibehållen operativ flexibilitet. Alfa Laval garanterar enkla och framtidssäkra lösningar i allt ifrån att behandla barlastvatten med minimerad USCG-hålltid till att uppgradera  hybrid-redo skrubbersystem till slutet system.

En verksamhet att räkna med i en industri i förändring

Mot bakgrund av nya bränslen och nya processer ombord relaterade till 2020 globala svavelgräns har tillförlitligheten aldrig varit viktigare. Alfa Laval har den innovativa utrustningen och kunskapen att hjälpa kunderna att säkerställa det, från separatorer, filter och adaptivt tänkande i bränsleprocessen till flerbränslebrännare och optimerade bränsleförsörjningsrekommendationer för pannor. Allt stöttas av ett dedikerat globalt nätverk med engagerad service-24/7.

Smartare sätt att spara och göra vinst

När kraven är högre räknas alla möjligheter till effektivitet. Alfa Laval arbetar med många olika tillämpningar; såsom bränslerening, ångproduktion, återvinning av spillvärme och färskvattenframställning, vilket ökar effektiviteten genom innovationer såsom mer kompakt utrustning, synergier i processlinjen, utbildning med mera. Förutom att minska investerings- och driftskostnader kan lösningarna hjälpa kunderna att uppnå snabbare, enklare och mer lönsamma verksamheter.

För mer information

Details of stand events and other developments will be updated regularly on Alfa Laval’s Nor-Shipping campaign site. To learn more, visit www.alfalaval.com/nor-shipping-2019

Mer information och nyheter uppdateras regelbundet på Alfa Lavals Nor-Shipping kampanjwebbplats. För att läsa mer besök www.alfalaval.com/marine

 

För mer information

Om Alfa Laval PureBallast

PureBallast som var den första kommersiellt tillgängliga lösningen för barlastvattenrening är en kemisk fri teknik som säljs och servas av Alfa Laval. En viktig komponent i PureBallast är den förbättrade UV-reaktorn som utvecklades gemensamt av Alfa Laval och Wallenius Water baserat på teknik från Wallenius Water. Alla PureBallast-system är tillgängliga med godkännanden från både IMO och amerikanska kustbevakningen.

About Alfa Laval

Alfa Laval är en ledande global leverantör av specialprodukter och tekniska lösningar baserade på företagets tre viktigaste tekniker för värmeöverföring, separering och flödeshantering.

Vår utrustning, våra system och vår service bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. Lösningarna används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier och petrokemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.

Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olje- och gasutvinning, inom maskinindustrin, inom gruvindustrin och för avloppsrening samt för komfortklimat och kylanläggningar.

Alfa Lavals globala organisation jobbar nära kunder i nästan 100 länder för att hjälpa dem att fortsätta ligga i frontlinjen på den globala marknaden. Alfa Laval är noterat på Nasdaq OMX och redovisade 2018 en årsomsättning på cirka 40,7 miljarder kronor (ca. 4 miljarder euro). Företaget har cirka 17 200 anställda.

www.alfalaval.se

 

 

Relaterat innehåll: