Marin utrustning och lösningar för metanol som bränsle

Driver ett nytt steg i utfasningen av fossila bränslen

Metanol är nästa troliga steg på marinindustrins resa mot en hållbar framtid utan koldioxidutsläpp. Den kan potentiellt minska koldioxidutsläppen med 95 %, samtidigt som andra fartygsutsläpp minskas eller elimineras. Om metanol tillverkas från förnybara gröna källor kan den ta oss till en nivå av koldioxidneutralitet. Metanol kommer dock att kräva ny teknik och ett nytt sätt att se på energibalansen ombord. Alfa Laval ligger i framkant för metanollösningar – och är redo att samarbeta med dig för att göra omställningen.


Ta kontakt


Metanolbränsleledning och metanolförbränning

Metanol är ett bränsle med låg flampunkt som ställer nya krav på bränsletillförsel och förbränning. Alfa Lavals lösningar ligger i framkant i dessa aspekter.

Bränslekonditioneringslösningar

Alfa Laval FCM Methanol är ett bränsleförsörjningssystem med låg flampunkt (LFSS) som har prövats under mer än 100 000 timmars drift. Tekniken utvecklades ursprungligen för tvåtaktsmotorer som drivs med metanol, men nu kan den även användas för fyrtaktsmotorer och Alfa Laval Aalborg-boilers. Genom att ha en enda LFSS-lösning för dessa sparar du både utrymme och energi i maskinrummet.

FCM methanol x-press Left blue2

Lösningar för Aalborg-boilers

Alfa Lavals Aalborg-boilers baseras på ett sekel av termisk expertis och är redo för att drivas med metanol tack vare vårt framtidssäkra MultiFlame-brännarkoncept. Utöver vår redan omfattande kunskap inom förbränning genomför vi nu storskaliga tester av metanol vid Alfa Laval Test & Training Centre.

Aalborg boiler solutions

Metanol och energibehov

Utöver att ha andra egenskaper jämfört med traditionella bränslen kommer metanol att förändra energidynamiken ombord. Alfa Laval tillhandahåller lösningarna som behåller energibalansen när fartyg rör sig mot större hållbarhet.

Kraft från spillenergi

Alfa Laval E-PowerPack använder Organic Rankine Cycle-teknik (ORC) för att generera elektricitet från vilken värmekälla som helst ombord. Genom att låta dig dra fördel av all tillgänglig avfallsenergi, även när ångbehovet är minimalt, kan det hjälpa dig att bibehålla bränsleekonomin trots den högre kostnaden för metanol.

Power from waste energy

Spillvärmeåtervinning

Alfa Laval Aalborg Micro-avgasboiler skapar energieffektivitet på flera sätt. Eftersom den är ansluten till en boiler levererar den ånga till en gemensam ångtrumma, vilket minskar behovet av att använda brännaren. Om den används med E-PowerPack och en plattvärmeväxlare levererar den vattenburen värmeenergi vid en temperatur som maximerar effektuttaget.

Aalborg Micro blue background 640x360

Kraftproduktion

Metanol innehåller mindre energi än traditionella bränslen, vilket innebär att ytterligare energi kommer att behövas. För att fullborda energibalansen utvecklar Alfa Laval och ledande partner även bränsleceller med protonbytesmembran med hög temperatur (HTPEM) som är anpassade för marint bruk.

Power generation

Värmeväxling

Alfa Lavals semisvetsade värmeväxlare är idealiska för hanteringen av metanol, som har frätande egenskaper. Deras unika Alfa Laval RefTight™-tätningssystem säkerställer en livstidsförsegling mellan de lasersvetsade kanalerna, medan den släta ytan ger en enhetlig tätning över hela packningsringen.

Heat exchange

Alfa Laval Test & Training Center

Innovationen som behövs för att hantera metanol ombord är på god väg på Alfa Laval Test & Training Centre. Med ett testutrymme på 2 800 m² ger denna unika FoU-anläggning fördjupade insikter inom metanolhantering, metanolförbränning och bränslecellsteknik. Arbetet kommer att säkerställa säkerhet och effektivitet på morgondagens mer hållbara metanoldrivna fartyg.

Alfa Laval Test & Training Centre

Jag vill veta mer

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.