Together for Sustainability Hero Banner mp compatible 1200x400
.

''Tillsammans med våra kunder och partner omdefinierar vi energianvändningen ombord, maximerar fartygseffektiviteten och minimerar miljöpåverkan, vilket möjliggör en mer hållbar värld.''

På rak kurs mot en bättre framtid

Inom Alfa Laval är hållbarhet kärnan i vår verksamhet och fungerar som en vägledande princip som styr varje beslut vi tar. 

Vi erbjuder lösningar och service som gör det möjligt för våra kunder att minska koldioxidutsläppen, spara energi och följa miljöbestämmelser. Lösningarna underlättar att bränslen med låga eller inga koldioxidutsläpp används och stöder övergången till koldioxidfri teknologi och smart drift.

.

Hållbara lösningar

Vi kombinerar vår expertis inom separering, värmeöverföring och flödeshantering med införandet av ny teknologi och nya bränslen för att leverera hållbara lösningar inom fyra viktiga områden: energieffektivitet, ren energi, vattenhantering och cirkularitet. Våra lösningar bidrar till att säkerställa efterlevnaden av lagar och regler inom sjöfarten och stöder övergången till nya bränslen och teknologier.

Sustainable Solutions white background 640x360

Energieffektivitet

Energy Efficiency 1 640x360.jpg

Vi tillhandahåller ett brett utbud av energieffektiv sjöfartsutrustning för kritiska operationer ombord. Våra energibesparande enheter och digitala lösningar hjälper våra kunder att spara bränsle och optimera fartygsdriften. Lär dig hur Alfa Laval kan hjälpa dig att förbättra ditt fartygs energieffektivitet.

Ren energi

Clean Energy 3 640x360.jpg

Undrar du hur man kan uppfylla målen för koldioxidneutralitet till 2050? Se hur du kan göra detta möjligt med våra lösningar som stöder alternativa bränslen som metanol och ammoniak och grön teknik som vindkraft, bränsleceller med mera.

Vatten

Water 1 640x360 unveiling.jpg

Med våra vattenlösningar kan du efterleva bestämmelserna för läns- och barlastvatten och fortsätta på de sju haven utan att oroa dig. Se hur våra produkter kan hjälpa dig att rengöra vattnet från smutsig olja och andra oönskade ämnen ombord innan det släpps ut. 

Cirkularitet

Circularity 2 640x360 unveiling 2.jpg

Alfa Laval tror på att stödja en cirkulär ekonomi med sin verksamhet, produkter och service. Se hur Alfa Laval föreställer sig en cirkulär värld och hur vi bidrar till att skapa den med våra produkter och service.

Utforska det senaste

maersk-vessel_640x360.jpg

Alfa Laval-teknologi på Maersks banbrytande metanoldrivna containerfartyg

OceanGlide_Ocean_Fluidic air lubrication system_640x360_v2.jpg

OceanGlide – ett luftsmörjningssystem som sparar bränsle och minskar CO2-utsläppen

Methanol-as-fuel_beta-640x360.jpg

Marin utrustning och lösningar för metanol som bränsle

Aqua-Blue-E2_beta-640x360.jpg

AQUA Blue E2 – en färskvattengenerator med fördubblad effektivitet

Biofuel ready 640x360.jpg

Alfa Laval introducerar marinindustrins första biobränseseparatorer

.

En grön resa mot hållbarhet

I ett sekel har Alfa Laval varit känt för energieffektivitet, produktkvalitet, prestanda och hållbarhet. 2004 introducerade vi de miljövänliga marina produkterna "Pure Thinking" och 2014 invigde vi Alfa Laval Test & Training Centre. Det är navet för alla våra innovationer och stärker vårt engagemang för hållbarhet. Genom partnerskap och samarbeten driver vi idag på innovationstakten för en koldioxidfri framtid. Vi erbjuder olika alternativ som stöttar våra kunder på deras väg mot hållbarhet med det bränsle och den teknologi de valt.

Green Journey green

Samarbeten som formar vår framtid

Presentation1_03.png Presentation1_05.png Presentation1_07.png Presentation1_09.png
Samarbete är vår nyckel för att påskynda resan mot en koldioxidfri framtid. Vi samarbetar med framstående sjöfartsaktörer för att utöka vår hållbarhetsportfölj och tillhandahålla lösningar för utfasningen av fossila bränslen till våra kunder. Genom samverkande forskning och gemensam utveckling bygger vi nya lösningar och teknologier som optimerar fartygsdriften och omvandlar det marina energilandskapet.
Collaboration for the future grey 640x360
.

Koldioxidneutralitet genom samarbete

Alfa Laval har länge haft ett tydligt fokus på att minska vårt koldioxidavtryck, och det är nu en grundbult i vår hållbarhetsstrategi.

carbon neutral 2030

Hållbarhet är kärnan i Alfa Lavals syfte och strategi och det som driver företagets strävan efter en ansvarsfull affärsverksamhet. Utforska hur Alfa Lavals hållbarhetsstrategi och initiativ bidrar till att skapa en mer hållbar framtid.

Hållbarhet inom Alfa Laval

Sustainability_banner_200x400.jpg