Optimera din värmeväxlare

Optimera din värmeväxlare

med Visuell tillståndsbedömning

Optimera din packningsförsedda plattvärmeväxlare för framtiden!

Testa din Alfa Laval packningsförsedda plattvärmeväxlare och få besked vilket tillstånd växlaren har just nu och hur du kan optimera den för framtiden.

Med hjälp av en servicetekniker utförs en så kallad "Visuell tillståndsbedömning" (Visual conditioning assessment - VCA) på värmeväxlaren, där vi ger dig information om värmeväxlarens nuvarande status, detaljerat mekaniskt tillstånd, eventuella reparationsbehov och en uppskattning av packningarnas återstående livslängd: 

  • Värmeväxlar-data 
  • Bilder på problemområden 
  • Termisk bild av den packningsförsedda plattvärmeväxlaren 
  • Våra resultat och rekommendationer 

Du får även rekommendationer om vilken typ av service som kommer behövas på kort och lång sikt så att du kan planera för ditt underhåll. Vi kan även ge säkerhetsråd när vi är på plats.

Optimera värmeväxlaren, visuell tillståndsbedömning

Kontakta oss och få en översikt över din packningsförsedda plattvärmeväxlares nuvarande tillstånd.

Denna information lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Vad får du ut av en Visuell tillståndsbedömning gjord av en Alfa Laval Servicetekniker?

Detaljerad rapport med termisk bild och rekommendationer för varje packningsförsedd plattvärmeväxlare

Efter vårt besök kommer vi att ge dig en rapport för varje värmeväxlare vi har bedömt. Rapporten kommer att innehålla en termisk bild av växlaren samt andra relevanta bilder, värmeväxlardata och våra observationer och rekommendationer för att få optimal prestanda.

hanger-plate-Vignette 640x360

Snabbt utförande - inget behov av att öppna värmeväxlaren

En Visuell tillståndsbedömning görs bäst med växlaren i drift. Det gör det möjligt att vi kan ta en termisk bild. Varje värmeväxlare bedöms vanligtvis på mindre än 5 minuter beroende på storlek och tillgänglighet.

alfa-laval-service-and-support 2-640x360

Information om potentiella problem med säkerhet och prestanda

Säkerhet är högst upp på vår agenda i Alfa Laval. Alla våra servicetekniker är utbildade att arbeta på ett säkert sätt och de kommer att informera dig om de ser några säkerhetsproblem kring dina Alfa Laval värmeväxlare. Värmeväxlarens prestanda kommer att utvärderas baserat på den termiska bilden och på information från dig. Du kan diskutera prestanda och optimering med vår servicetekniker direkt vid din plattvärmeväxlare.

heat-exchangers 640x360

Få rekommendationer om underhåll på kort och lång sikt

Baserat på våra resultat och dialog med dig kan vi ge dig rekommendationer om underhåll på kort och lång sikt. Det gör att du kan planera underhållet för värmeväxlarna och prioritera aktiviteter.

plant sun Vignette 640x360

Planera underhållet på värmeväxlarna baserat på våra resultat

De flesta av våra kunder föredrar planerat underhåll framför reparationer vid haveri som alltid kommer olägligt. Våra resultat och expertis inom plattvärmeväxlare gör att vi kan hjälpa dig att prioritera underhållsaktiviteter, så att du kan välja vilka värmeväxlare som behöver service nu och vad som kan åtgärdas vid ett senare tillfälle.

VCA-service Vignette 640x360

Kontakta oss och få en översikt över din packningsförsedda plattvärmeväxlares nuvarande tillstånd.

Denna information lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?Fyll i formuläret om du har några frågor eller funderingar om visuell tillståndsbedömning och hur vi kan hjälpa ditt företag.