Herobanner 640x360 mobil

Visuell tillstånds- bedömning

Optimera din packningsförsedda plattvärmeväxlare för framtiden!

Få insikter om det faktiska tillståndet för din Alfa Laval packningsförsedda plattvärmeväxlare och optimera den för framtiden.

Med en Visuell tillståndsbedömning kan vi hjälpa dig att få insikt om utrustningens status, detaljerat mekaniskt tillstånd, reparationsbehov och en uppskattning av packningens återstående livslängd: 

  • GPHE-data 
  • Bilder på problemområden 
  • Termisk bild av den packningsförsedda plattvärmeväxlaren 
  • Våra resultat och rekommendationer 

Du får rekommendationer om underhåll på kort och lång sikt.

Med våra rekommendationer kan du planera dina underhåll och Alfa Laval kan ge säkerhetsråd direkt på plats.

 

Kontakta oss och få en översikt över det nuvarande tillståndet för din packningsförsedda plattvärmeväxlare.

Vad får du ut av en Visuell tillståndsbedömning gjord av oss?

Detaljerad rapport med termisk bild och rekommendationer för varje packningsförsedd plattvärmeväxlare

Efter vårt besök kommer vi att ge dig en rapport för varje enhet vi har bedömt. Rapporten kommer att innehålla en termisk bild samt andra relevanta bilder, värmeväxlardata och våra observationer och rekommendationer för optimal prestanda.

Snabbt utförande - inget behov av att öppna enheterna

En Visuell tillståndsbedömning görs bäst med enheten i drift. Detta möjliggör att vi kan göra en termisk bild. Varje enhet bedöms vanligtvis på mindre än 5 minuter beroende på storlek och tillgänglighet.

Meddelanden om potentiella problem med säkerhet och prestanda

Säkerhet är högst upp på vår agenda i Alfa Laval. Alla våra servicetekniker är utbildade att arbeta på ett säkert sätt och de kommer att meddela dig om de ser några säkerhetsproblem kring dina värmeväxlare. Värmeväxlarens prestanda kommer att utvärderas baserat på den termiska bilden och på information från dig. Du kan diskutera prestanda med vår servicetekniker direkt vid din plattvärmeväxlare.

Få rekommendationer om underhåll på kort och lång sikt

Baserat på våra resultat och dialog med dig kan vi ge dig rekommendationer om underhåll på kort och lång sikt. Detta gör att du kan planera underhåll och prioritera aktiviteter.

Planera dina underhållsaktiviteter baserat på våra resultat

De flesta av våra kunder föredrar planerat underhåll framför reparationer vid haveri som alltid kommer olägligt. Våra resultat och expertis inom värmeväxlare gör att vi kan hjälpa dig att prioritera underhållsaktiviteter så att du kan välja vad du ska göra nu och vad som kan åtgärdas vid ett senare tillfälle.

Kontakta oss och få en översikt över det nuvarande tillståndet för din packningsförsedda plattvärmeväxlare.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?Fyll i formuläret om du har några frågor eller funderingar om visuell tillståndsbedömning och hur vi kan hjälpa ditt företag.