Hur länge kommer dina packningar att hålla?

Med hjälp av Alfa Lavals äganderättsskyddade GPredict™-verktyg kan våra servicekonsulter ge dig en tillförlitlig uppskattning av den förväntade livslängden på dina packningar. Verktyget förlitar sig på exakta beräkningar baserade på din specifika utrustning och relevanta applikationsdetaljer både vad gäller limmade och icke-limmade packningar, inklusive temperatur, packningsmaterial och hur ofta enheten öppnas under den årliga driften. Med det kan du planera rekonditioneringen av dina plattor, eftersom du alltid i god tid kommer att veta när det är dags att byta packningar. Utnyttja GPredict™ med en anpassad packningsprognos baserad på din installation* genom att kontakta oss idag.

Glued gasket?*
0 10

Kontaktinformation

Denna information lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.