Service för Alfa Laval Compabloc

Alfa Laval Compabloc är mästaren bland värmeväxlare: en beprövad, effektiv lösning för arbetsuppgifter med stränga medie-, tryck- och temperaturkrav. Varje Compabloc kommer också med stöd från marknadens enda leverantör med djup processkunskap och ett globalt nätverk av erfarna experter. Energieffektiv och pålitlig teknik, tillsammans med en partner du kan räkna med på lång sikt – det är så du förbättrar hållbarheten.

Alfa Laval Compabloc welded plate heat exchanger  icon
.

Prata med en serviceexpert

Oavsett om det gäller rutinmässig support eller att hitta lösningar på komplexa utmaningar finns vårt team av serviceexperter här för att hjälpa dig.

Contact service 640x360
.

De tio bästa tipsen för att hålla din Compabloc i bästa skick

1

Se till att din Compabloc är korrekt installerad. Kontakta Alfa Laval för support vad gäller installation, idrifttagning och uppstart.

gloves on heat exchanger plate

2

Öppna och stäng ventiler långsamt för att undvika tryckslag under uppstart och urdrifttagning.

welded plate heat exchanger detail

3

Se till att enheten är ordentligt ventilerad. För stora enheter bör ventilationsanslutningarna hållas öppna och anslutna.

Man inspecting an Alfa Laval Compabloc welded plate heat exchanger

4

Kontrollera att styrsystemet överensstämmer med Compabloc-manualen för att säkerställa stabil drift, samt jämn temperatur och tryckramp under uppstart eller urdrifttagning. Vi föreslår att du kontaktar Alfa Laval för att säkerställa att dina operatörer har den utbildning som behövs för optimal och tillförlitlig drift.

Man checking control system for Alfa Laval Compabloc welded plate heat exchanger

5

Övervaka värmeväxlarens prestanda och tryckfall proaktivt för att bättre kunna planera rengöring och underhåll. Detta gör att du kan förbättra systemets hållbarhet ytterligare. Alfa Laval kan bistå dig med en prestationsbedömning som fastställer de optimala rengöringsintervallen för dina specifika förutsättningar.

man seen from behind sitting in front of computer

6

Använd en rengöringsmetod som är optimerad utifrån din värmeväxlares specifika applikation. Alfa Lavals serviceexperter kan hjälpa dig fastställa och implementera bästa praxis för rengöring av din enhet.

cleaning equipment for welded plate heat exchangers

7

Byt panelpackningarna varje gång du öppnar panelerna. Alfa Laval rekommenderar att du alltid har en uppsättning originalreservdelar för din enhet i lager, så att du är beredd om underhåll skulle krävas.

Man checking panel gaskets on Alfa Laval Compabloc welded plate heat exchanger

8

Smörj alltid värmeväxlarens bultarna efter underhåll, så att enheten är redo inför nästa underhållsintervall.

bolts

9

Spola och/eller töm din Compabloc efter en längre urdrifttagning. Dubbelkontrollera åtdragningsmomentet för alla panelbultar innan du startar om.

asian man inspecting compabloc welded plate heat exchanger

10

Utnyttja alla planerade avstängningsperioder för att kontrollera det faktiska tillståndet på din Compabloc. Det kommer hjälpa dig att undvika oplanerade stopp. Vid en tillståndsövervakning gör våra experter detta åt dig på plats.

Man performing maintenance on welded plate heat exchanger
.

Träffa vårt serviceexpertteam

Tillståndsövervakningstjänster för Compabloc

Nödlagertjänster för Compabloc

ALOnsite - Kvalificerat stöd vid din anläggning

.

Välj ett alternativ nedan för att lära dig mer om de olika Compabloc-tjänsterna

Installation and commissioning supervision for Alfa Laval Compabloc

Installation och idrifttagning

För att få ut så mycket som möjligt från din nya Compabloc är det viktigt att se till att enheten är korrekt installerad och att uppstarten går smidigt. Utöver detta kan vi erbjuda följande:

 • Optimerad prestanda för maximal värmeeffektivitet
 • Tillförlitlig drift med lång drifttid
 • Överensstämmelse med branschens högsta säkerhetsstandarder
 • Utrustning med lång livscykel, till låg ägandekostnad

Ladda ner broschyr

Installation and commissioning supervision for Alfa Laval welded heat exchangers

Bedömning och kontroll av prestanda

Genom att kontrollera värmeväxlarens prestanda jämfört med den optimala prestandan, kan Alfa Laval hjälpa dig ta fram en plan för förebyggande underhåll utifrån de specifika förhållanden som gäller på din anläggning och i dina processer. Ytterligare fördelar:

 • Optimerade serviceintervall för att möta dina processkrav
 • Sänkta energikostnader tack vare förbättrad värmeeffektivitet och lägre tryckfall
 • Bättre planering för att ge dig full kontroll över produktionstiden och din underhållsbudget
 • Förbättrad hållbarhet i dina processer med längre livslängd för din utrustning

Ladda ner broschyr

Condition audit for Alfa Laval Compabloc

Tillståndsövervakning

En tillståndsövervakning från utbildade Alfa Laval-experter ger dig inblick i din Compabloc-enhets mekaniska integritet, samt den service och support som behövs för att korrigera eventuella problem. Få större kontroll över dina processer genom att:

 • Förlänga livslängden på din Compabloc och skydda din investering
 • Återställa enhetens prestanda för att uppnå optimal värmeeffektivitet
 • Förhindra oplanerade urdrifttagningar och på så vis minimera underhållskostnader
 • Se till att du känner till utrustningens verkliga skick

Ladda ner broschyr

Emergency stock for Alfa Laval Compabloc

Nödlager

Alfa Laval har ett komplett lager av block för olika Compabloc-modeller på vår fabrik i Frankrike. Dessa block kan snabbt skickas till din anläggning, skulle du någonsin vara i behov av nödutrustning. En tjänst som är utformad för att ge dig lugn och ro:

 • Kom igång igen så fort som möjligt
 • Minimera kostnaden för oplanerade produktionsstopp
 • Se till att du alltid har en plan, även för osannolika händelser
 • Identifiera potentiella processproblem som skulle kunna orsaka utmaningar i framtiden

Ladda ner broschyr

Cleaning services for Alfa Laval Compabloc

Rengöringsservice

Korrekt rengöring återställer din Compabloc till dess optimala skick, vilket garanterar maximal värmeeffektivitet och värmeåtervinning. Tillsammans hittar vi en optimal rengöringsmetod för just din specifika enhet och din användning. Ytterligare sinnesfrid tack vare:

 • Säker och effektiv rengöring som inte skadar utrustningen
 • Förbättrad effektivitet och minskad energiförbrukning
 • Förebyggande av skador orsakade av korrosion eller tryckfall
 • Enklare och snabbare underhåll och reparation

Ladda ner broschyr

Exclusive stock for Alfa Laval Compabloc

Exklusivt lager

Exklusivt lager ger dig en personlig reserv med originalreservdelar för Compabloc - tillgängliga enbart för din användning och redo för leverans samma dag. Denna tjänst garanterar verklig trygghet med maximal produktivitet och minimerade kostnader tack vare:

 • Längst möjliga drifttid, med konstant tillgång till originalreservdelar
 • Eliminering av lager, arbetskraft och administrativa kostnader
 • Förbättrad tillgångsstyrning och underhållsplanering
 • Definierade kostnader för att undvika oväntade underhållskostnader

Ladda ner broschyr

Troubleshooting for Alfa Laval Compabloc

Felsökning

Om du stöter på ett prestandaproblem eller ett oförklarat fenomen när du använder din Compabloc-enhet, kan du få hjälp av en av våra utbildade och erfarna felsökare. De kommer att föreslå lösningar och erbjuda förslag till ytterligare processförbättringar. Det gör det lättare för dig att:

 • Maximera drifttiden genom att identifiera problem som kan orsaka oplanerade urdrifttagningar
 • Öka produktionen genom processoptimering
 • Förbättra säkerheten genom att förebygga farliga situationer
 • Sänka underhållskostnader med hjälp av en processövervakning

Ladda ner broschyr

Training services for Alfa Laval Compact welded heat exchangers

Utbildning

Alfa Laval erbjuder både standardutformade och anpassade utbildningsprogram. En blandning av praktiska, teoretiska och gör-det-själv-kurser, i kombination med expertinstruktioner från utbildade Alfa Laval-ingenjörer. Våra utbildningsprogram leder till mer kompetenta och engagerade medarbetare, samt ger långsiktiga fördelar såsom:

 • Korrekt utrustningshantering vilket garanterar längre drifttid
 • Förbättrade säkerhetsnivåer och högre utrustningstillförlitlighet
 • Minskade service- och underhållsbehov tack vare proaktiva åtgärder
 • Kostnadsbesparande vägledning från kunnig personal

Ladda ner broschyr

Spare parts for Alfa Laval Compabloc

Reservdelar

För att återföra din värmeväxlare till dess ursprungliga skick och garantera en tillförlitlig drifttid måste du använda Alfa Lavals originalreservdelar. Vi erbjuder snabb leverans över hela världen för att du alltid ska kunna få den reservdel du behöver, när du behöver den. Att använda originalreservdelar från Alfa Laval säkerställer:

 • Bästa fortsatta termiska effektivitet för just din specifika användning
 • Längre drifttid och hög produktivitet
 • En längre utrustningslivslängd tack vare hållbara komponenter
 • Minskad ägandekostnad under loppet av utrustningens totala livslängd

Ladda ner broschyr

ALOnsite

Kvalificerad support på din anläggning är plats-service av skickliga ingenjörer, var som helst i världen.

Maintenance symbol for Alfa Laval compact welded plate heat exchangers