Typer av separeringsuppgifter

Skivstapelseparatorer används vanligtvis för kommersiella och industriella separeringsuppgifter som involverar vätska-vätska-separering och vätska-fast ämne-separering.

 • separering av vätska-vätska involverar två icke-blandbara vätskor med olika densitet.
 • Fast ämne-vätska-separering innefattar:
  – avlägsnande av fasta ämnen från en vätska för att utvinna värdefulla biprodukter och tömning av vätskan för behandling som spillvatten
  – återvinning av en värdefull vätska från fasta ämnen och tömning av fasta ämnen för behandling som avfall
  – återvinning av både fasta ämnen och vätskor som värdefulla produkter, eller
  – avlägsnande av fasta ämnen från en vätska innan vätskan renas före tömning, för att förhindra kontaminering i miljön.
 • Vätska-vätska-fast ämne-separering innefattar separering av tre olika faser, vilket är den mest utmanande separeringsuppgiften. Här kan ingen annan teknik konkurrera med tekniken för skivstapelseparering.

typeofseparationduties_big.jpg

Konstruktioner för olika separeringsuppgifter

Generellt sett finns det tre typer av separatorer beroende på typen av separeringsuppgift: klarningsenheter, renare, koncentratorer.

separation_duties_illustration_final.jpg


 

how_it_works_clarifier.jpg

Clara 450 är ett exempel på ett separeringssystem med en klarningsenhet – används inom livsmedels-, mejeri-, dryckes- och läkemedelsindustrin.

Klarningsenhet

En klarningsenhet är en centrifugalseparator för fasta ämnen-vätska-separering, som avlägsnar fasta ämnen som partiklar, sediment, olja, naturligt organiskt material och färg från processvätskor. Genom att göra detta blir processvätskan klar.

Applikationer

Alfa Lavals klarningsenheter är konstruerade för att användas i olika tillämpningar inom industrierna för livsmedel, mejeri och drycker, varv och sjöfart samt industriell fermentering. Inom dryckestillämpningar används exempelvis klarningsenheter vid bearbetning av fruktjuicer, vin, te och kaffe. När det gäller industriell fermentering används klarningsenheter som en nyckelkomponent inom fermenteringsprocesser för mikroalger, bakterier och jäst. Inom varvs- och sjöfartsindustrin används klarningsenheter för rengöring av skrubbervatten i systemet för rening av avgaser.


Renare

En renare är en centrifugalseparator för vätska-vätska-fasta ämnen-separering, vilken avskiljer två vätskor med olika densitet och ett fast ämne, som vatten, olja och partiklar från varandra. När man använder en renare utgör den lätta vätskefasen vanligtvis den största av det som ska renas.

Applikationer

Alfa Lavals renare är konstruerade för flera olika användningsområden, exempelvis inom industrierna för livsmedel, mejeri och drycker, varv och sjöfart samt energi. Dessa centrifugalseparatorer av premiumkvalitet lämpar sig för processanläggningar av alla storlekar. Inom livsmedelsindustrin används de vanligtvis vid bearbetning av fetter och ätlig olja, till exempel vegetabiliska oljor, ister, talg och fiskolja. I varvs- och sjöfartsbranschen används renare huvudsakligen för rening av motorsmörjoljor. 

 

how_it_works_purifier.jpg

En Flex-modul innehåller vanligtvis en renare för att ta bort vatten från dieselolja eller
smörjoljor.


 

how_it_works_concentrator.jpg

Ett AFPX-system kan konfigureras som en koncentrator och användas för fisk- och köttutvinningsprocesser.

Koncentrator

Koncentratorn från Alfa Laval är en centrifugalseparator som är utformad för att separera tre olika faser, en fast fas och två vätskefaser med olika densitet samt rena den tätaste/tyngsta vätskefasen.

Applikationer

Koncentratorer från Alfa Laval används i stor utsträckning i olika branscher, såsom bearbetning av livsmedel och drycker samt inom varvs- och sjöfartsindustrin. När det gäller raffineringsindustrier för vegetabilisk olja och animaliskt fett används koncentratorer för kontinuerlig avkokning, neutralisering, avvaxning och tvättning. Vid dryckesbearbetning används de vid oljeavskiljning och oljeåtervinning, som oljeavskiljning från citrusjuicer samt koncentration och blankning av kallpressad skalolja. Inom varvs- och sjöfartsindustrin används Alfa Lavals koncentratorer vid rengöring av spillvatten. 


Så fungerar det

Separeringstekniker är avgörande för ett brett spektrum av industrier – från livsmedel, mejeri och drycker och läkemedel till varv och sjöfart samt energi och hantering av vatten och avloppsvatten. Olika metoder används för att separera vätska från vätska och fasta ämnen från vätskor, i syfte att producera renare ämnen, värdefulla biprodukter och mindre volymer avfall att kasta.

separator innovator hiw vignette