Separatordesign för hantering av fasta ämnen

Hur fungerar en skivstapelcentrifug? Den separerar fasta ämnen och en eller två vätskefaser från varandra med hjälp av extremt höga centrifugalkrafter. Den centripetalkraft som genereras av den roterande kulan trycker de fasta ämnena mot kulans utkant, medan de mindre täta vätskefaserna bildar koncentriska inre skikt. Separeringsprocessen kan vara antingen diskontinuerlig eller kontinuerlig, beroende på mängden separerade fasta ämnen.

Skivstapelcentrifuger har olika typer av mekanismer för att hantera fasta ämnen, beroende på vilken separeringsuppgift som ska utföras. Det finns tre typer av separatordesign beroende på vilken typ av fasta ämnen som ska hanteras:

  • Separator med fasta väggar, där driften måste stoppas för att kulan ska kunna öppnas så att de uppsamlade fasta ämnena kan avlägsnas manuellt.
  • Separator med intermittent tömning av fasta ämnen, där portarna vid kulans utkant öppnas automatiskt med kontrollerade intervall för att avlägsna de uppsamlade fasta ämnena
  • Separator med kontinuerlig tömning av fasta ämnen, där munstyckena vid kulans utkant tillåter att fasta ämnen och vätskor kontinuerligt lämnar separatorn under drift.

how_it_works_design_for_solid_handling_operating_range.jpg


Så fungerar det

Separeringstekniker är avgörande för ett brett spektrum av industrier – från livsmedel, mejeri och drycker och läkemedel till varv och sjöfart samt energi och hantering av vatten och avloppsvatten. Olika metoder används för att separera vätska från vätska och fasta ämnen från vätskor, i syfte att producera renare ämnen, värdefulla biprodukter och mindre volymer avfall att kasta.

separator innovator hiw vignette