Så här fungerar en skivstapelcentrifug

Som du kanske vet, finns det olika typer av separeringstekniker. Separeringsteknik med en skivstapelseparator (som också kallas centrifug) används för centrifugering där olika faser av fasta ämnen och vätskor isoleras från varandra, baserat på skillnaden i densitet.

Precis som en sedimenteringstank använder skivstapelseparatorer tyngdkraften för att separera vätska med en specifik densitet från andra vätskor och fasta ämnen. Till skillnad från en sedimenteringstank som använder retentionstiden som den viktigaste parametern för att vätskor med olika densitet ska delas i lager och fasta ämnen fällas ut till tanken, använder centrifugalseparatorer mekanisk kraft för att separera vätskor och fasta ämnen med olika densitet från varandra.

Använda tyngdkraften

En skivstapelseparator är I huvudsak en sedimenteringstank vars bas omsluter kulans mittlinje. Snabb rotation av separatorkulan innebär att tyngdkraftseffekten ersätts av en kontrollerbar centrifugalkraft, eller gravitationskraft som kallas G-kraft, vars effekt kan bli upp till 10 000 gånger större än tyngdkraften.

G-kraft används sedan för att på ett effektivt sätt separera vätskor från andra vätskor och fasta ämnen med stor noggrannhet och hög hastighet och på ett sätt som är lätt att kontrollera. En skivstapel i kulan bidrar till högre separeringseffektivitet genom att separeringsområdet i separatorkulan ökar markant. Detta innebär att separeringsuppgiften med en centrifugalseparator inte bara sker betydligt snabbare utan också resulterar i högre kvalitet och högre avkastning.

De fasta ämnena som koncentreras vid den yttre kanten av kulan avlägsnas – antingen kontinuerligt, intermittent eller manuellt, beroende på volymen av fasta ämnen som är involverad i den specifika tillämpningen.

För att öka separeringseffektiviteten staplas koniska plattor, ovanpå varandra, inuti kulan – för att ge större ytarea för separering. Dessa staplar, så kallade kulskivstaplar, påskyndar markant utfällningen av de fasta ämnena från vätskan.

disc_stack_centrifuge_illustration01.jpg


Så fungerar det

Separeringstekniker är avgörande för ett brett spektrum av industrier – från livsmedel, mejeri och drycker och läkemedel till varv och sjöfart samt energi och hantering av vatten och avloppsvatten. Olika metoder används för att separera vätska från vätska och fasta ämnen från vätskor, i syfte att producera renare ämnen, värdefulla biprodukter och mindre volymer avfall att kasta.

separator innovator hiw vignette