enery marine sepinnovator hero

Oljeseparator för Energi samt varv och sjöfart

Alfa Laval har i flera årtionden försett varv- och sjöfartssektorn samt energisektorn med klassledande oljeseparator och separeringsteknik. Våra separeringsinnovationer säkerställer högsta möjliga prestanda och energibesparingar, med minskad miljöpåverkan för att stödja hållbarhet och säkerställa regelefterlevnad. Det samlade resultatet är optimering för att ge dig högsta möjliga prestanda och tillförlitlighet.

 

 

Se alla Alfa Lavals separatorer


.

Oljeseparator för Energi

Kundcase: Alfa Laval

Alfa Lavals produktionsenhet i Eskilstuna ökar effektiviteten för 40 metallbearbetningsmaskiner genom att rengöra skärvätskorna. Vätskorna rengörs effektivt av en oljeseparator i ett system med en integrerad slinga.

Kundcase: Outokumpu

Världsledaren inom rostfritt stål, Outokumpu, kunde maximera produktionseffektiviteten och samtidigt minska sitt koldioxidavtryck med hjälp av ett urval Alfa Laval-maskiner. Det nya sättet att arbeta leder också till mindre mängd överblivet material och bättre kvalitet på slutprodukterna.

Alfa Laval Explore digital tool

Alfa Laval Explore – ett nytt onlineverktyg

Alfa Laval lanserar ett nytt onlineverktyg riktat till processindustrier som står inför separeringsutmaningar och vill förbättra sin prestanda. Alfa Laval Explore kan snabbt screena och förutsäga separeringsprestandan.


.

Oljeseparator för Varv och sjöfart

Alfa Lavals smörjoljebehandling

Smörjolja är en viktig del av fartygsdriften och har en viktig roll när det gäller motorns effektivitet och totala livslängd. Ju renare du kan hålla smörjoljan, desto bättre är det för motorn. Effektiv rengöring innebär också att oljan behöver bytas ut mer sällan, vilket sparar tid och pengar på lång sikt. Alfa Laval kan erbjuda den optimala lösningen för att säkerställa att din smörjolja förblir renare och håller längre med vår oljeseparator, samtidigt som den hjälper till att säkerställa att din motor förblir skyddad.

Motorskydd med Alfa Laval-oljeseparatorer

Bränslet är den enskilt största driftkostnaden för ett fartyg, och professionell bränslehantering är avgörande för att undvika allvarliga haverier. Hör experter från varvs- och sjöfartsindustrin berätta om hur Alfa Lavals separationsmetoder hjälper till att sänka kostnaderna och minska riskerna till sjöss.

Alfa Laval PureNOx: EGR-vattenrening med en skillnad

EGR har alltid varit enkelt, kompakt och kostnadseffektivt, men med den senaste PureNOx-utvecklingen har dessa fördelar blivit ännu större. PureNOx-systemen är nu optimerade i enlighet med svavelhalten i bränslet: lågsvavlig (LS) eller högsvavlig (HS).

Alfa Laval PureBilge: Bilgevattenrening för verkliga förhållanden

Alfa Laval PureBilge är ett höghastighetssystem för centrifugal oljevattenseparering (OWS) som renar stora volymer. Dess enastående separeringsprestanda härstammar från det patenterade XLrator-spiralinloppet, vilket förhindrar att oljedroppar splittras och ytterligare emulsioner bildas.

Alfa Lavals självrengörande centrifug (fullständig tömning)

En smörjande oljeseparator gör att du kan kassera avfall utan att behöva köpa engångsartiklar såsom filterpatroner. Detta gör rengöring av smörjolja mer bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig.

Alfa Lavals centrifug för kvarhållande av fasta ämnen

En smörjande oljeseparator använder en centrifugalkraft som är 5 000 gånger starkare än tyngdkraften för att separera partiklar med olika densiteter och leder kontinuerligt ren olja tillbaka till processen. Vattnet frisläpps medan de förorenande fasta ämnena lagras separat. Om processerna resulterar i låga mängder fast avfall kan du i allmänhet avlägsna det manuellt. Större mängder avfall rengörs automatiskt. Smörjoljecentrifugering kan också hantera stora rengöringsvolymer och en tillfällig hög tillströmning av vatten.

Renare smörjolja som håller längre, med Alfa Laval MIB 503 oljeseparator

Ombord på Prins Maurits – ett nederländskt fiskefartyg – har chefsteknikern Auke van Slooten fördubblat livslängden för huvudmotorns smörjolja och därmed sparat 1 400 liter olja per år och nästan två timmars rengöringstid per vecka med hjälp av en Alfa Laval MIB 503 oljeseparator.

Där Alfa Laval-separatorerna föds

Gör ett virtuellt besök på Alfa Lavals fabrik i Eskilstuna. På den här anläggningen kombineras årtionden av expertis med avancerad automatisering, så att du kan få tillgång till stora separatorer för användningsområden inom energi, livsmedel och vatten, bioteknik och läkemedel.

Vi ordnar med reservdelar till hela världen

Från Alfa Lavals distributionscenter i Tumba skickar vi reservdelar till kunder i hela världen. 15 000 komponenter finns i lager för snabb leverans dygnet runt. Vi ser till att du får det du behöver, oavsett när du behöver det.

 

Läs mer om vår separator service


Utforska våra innovationer

Vill du veta mer om våra innovationer inom separeringsteknik? Klicka på länken nedan. Alfa Laval uppfann den första centrifugalseparatorn och varit ledande inom utvecklingen av centrifugalteknik i mer än ett sekel. Vi delar gärna med oss av den expertis vi har fått på vägen. Besök vår kunskapsbas Separator Innovator om du vill lära dig mer om framstegen inom separering och de åtgärder som Alfa Laval vidtar för att kontinuerligt revolutionera tekniken.

Separator Innovator 640x360