condition-monitoring-new v2

Proaktiv tillståndsövervakning för maximal drifttid för separatorn.

För Alfa Laval är det högsta prioritet att säkerställa att du får en bra och pålitlig prestanda under utrustningens hela livstid. Som en del av våra Alfa Laval Performance Agreements, har vi under lång tid inkluderat tjänster som tillståndsövervakning, som ger mycket värdefulla insikter för att hjälpa kunderna optimera underhållet och öka drifttiden. Nu tar vi ytterligare ett steg framåt med tillståndsövervakning. Med ConditionAlert har du alltid kontroll på din separators prestanda. ConditionAlert är en del av en ny serie connectivity-lösningar från Alfa Laval. Den övervakar proaktivt separatorns status där du får varningar omedelbart om några åtgärder behövs. Systemet övervakar kontinuerligt separatorns tillstånd, genom att använda en analysmodell baserad på Alfa Lavals omfattande erfarenhet av separeringsteknik. Du har all viktig information nära till hands för att optimera underhållsplaneringen av din separator och verkligen få ut det mesta av din utrustning - varje dag.

conditionmonitoring 180522

ConditionAlert för separatorer:
så fungerar det

Sensorer på separatorn mäter vibrationer och skickar data för analys. Därefter får du resultaten av analysen i form av statusuppdateringar och trender samt varningar om något kräver din åtgärd.

En unik analysmodell för värdefulla insikter

Det verkliga värdet av ConditionAlert ™ kommer från förmågan att identifiera när det finns behov av service eller när en del behöver bytas ut. Detta gör att du kan undvika oplanerade stopp och förlänga intervallet mellan serviceperioderna, vilket innebär att maximal driftstid och minimala underhållskostnader uppstår.

Allt detta görs genom unika analysmodeller baserade på maskinspecifika data samt historiskt uppmätta data från samma typ av maskin installerad runt om i världen. Analysmodellerna fungerar som ConditionAlert ™ hjärnan.

ConditionAlert ™ gör det möjligt för dig att utnyttja Alfa Lavals långa erfarenhet och unika expertis inom separeringssteknik.
.
Alert conditionmonitoring
separator page

Separator innovatör

Alfa Laval har varit ledande inom utvecklingen av teknik för centrifugalseparering i mer än ett sekel. Under åren har vår kompetens inom ett brett spektrum av separeringsapplikationer vuxit — kunskap som vi gärna delar med oss av.

Besök vår kunskaps Separator Innovatör för att lära dig mer om framsteg i separering och de steg som Alfa Laval tar för att kontinuerligt revolutionera tekniken för business excellens.

 

Prata med en expert