AlfaFlash ZLD-system i den biokemiska processen och biobränsleprocessen

Det blir allt vanligare att använda förnybara råvaror för kemikalier och bränslen. Processen att omvandla hållbara material till användbara kemikalier och bränslen har flera steg, och Alfa Laval har pålitlig och robust teknologi för många av dem. Med AlfaFlash ZLD-systemet förbättras effektiviteten och till och med lönsamheten i den här omvandlingen avsevärt, tack vare möjligheten att koncentrera olika råvaror och återanvända vatten i olika delar av processen.

Alfaflash solution de REUT pour industriesharge

AlfaFlash ZLD, som ger fördelar för biokemi och biobränsle:

  • Återanvändning av vatten minskar miljöpåverkan och kostnader
  • System för att hantera ett brett spektrum av kapaciteter och tillämpningar
  • Utbyggbar för att uppfylla framtida tillväxtbehov
  • Mindre produktnedbrytning, minskat avfall
  • Testfunktioner för att optimera och stödja utvecklingen av din process

test_tubes_640x360.jpg

 

Brett utbud av lösningar som täcker både huvudprocess och avfallshantering

Alfa Laval har ett brett erbjudande för att täcka många olika delar inom huvudprocessen och avfallshanteringen. Vi erbjuder lösningar för koncentrering och kristallisering inom din huvudprocess och avfallsindunstning och ZLD för din avfallshantering. Våra system hjälper dig uppfylla miljökrav och återanvända vatten i processen.

Ett exempel på de här applikationerna:

cleantech-biobased-chemicals-intro-img.jpg

Förbehandling av HVO (hydrerad vegetabilisk olja)

Att omvandla förnybara resurser till bränsle är en viktig del på vägen mot en mer hållbar framtid. Alfa Lavals breda utbud av separatorer och indunstare levererar råmaterial fritt från föroreningar, och justerar fria fettsyror för omvandling till förnybara kolvätebränslen. Process producerar stora mängder tvättavloppsvatten. Genom att behandla den här strömmen går det att återvinna vatten tillbaka till processen, återvinna värde från avfallet, minska bortskaffningskostnaderna och ytterligare hjälpa till att ta bort flaskhalsar i avloppsreningsverket nedströms.

cleantech_bio-plastics.jpg

Bioplaster

Att använda förnybara råvaror för plast är ett nödvändigt steg bort från petroleumbaserade resurser. Med vår långa historia av att tillhandahålla separering som inte skadar råvaror, samt ledande värmeöverföringslösningar för olika delar av processen, kan Alfa Laval vara din partner i den här satsningen.

Cleantech-Resource-efficiency-cellulosic-sugars-final-210303.jpg

Bioetanol

Användning av oätliga förnybara resurser för att producera etanol kan spela en viktig roll för att producera bränsle från förnybara källor utan att försämra livsmedelsförsörjningen. Alfa Laval har tillämpat sin långa erfarenhet av socker- och stärkelsebaserad etanolbearbetning på framställningen av etanol från cellulosa. Trä, skogsrester och biprodukter från jordbruket är alla rikligt förekommande råvaror för bioetanolproduktion.

water steam drops 640x360

Och Alfa Laval har effektiva, robusta lösningar även för de här tillämpningarna:

  • Pyrolys
  • Trä till sockerarter
  • Destillat
  • Ligninkoncentration
  • Tallolja

Alfa Laval är ledande inom de här och andra tillämpningar för att hjälpa våra kunder uppnå sina miljömässiga och ekonomiska mål.

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritets- och dataskyddspolicy.