Återanvänd vatten, återvinn värde med AlfaFlash ZLD-systemet

Övergången pågår från en slit-och-släng-värld till en cirkulär värld där inget går till spillo. En helt ny bransch byggs upp kring att återvinna material som tidigare har setts som avfall till värdefulla återanvändbara resurser som kan användas för ny bearbetning.

Återvinning är på väg in i en tillväxt både när det gäller mängden material som återvinns och tillväxten inom ny återvinningsteknologi. Tekniker som AlfaFlash ZLD-systemet från Alfa Laval kan hjälpa till i de många nya processer som tas fram. Alfa Laval kan vara din utvecklingspartner genom att stödja test- och valideringsarbetet i utvecklingen av nya återvinningsströmmar.

 

 

Cleantech-Recycling-ZLD-final-210303.jpg

cleantech-recycling-intro-img-final.jpg

 

Alfa Laval bidrar till ökad återvinning:

 • Laboratorie- och fälttester för att säkerställa korrekt produktanpassning före köp
 • Återvinna och återanvända vatten och fasta ämnen
 • Robust utrustning med lång livslängd
 • Djup kunskap inom indunstning och separering som bidrar till nya återvinningsmöjligheter
 • Flexibla lösningar för att uppfylla dina föränderliga och växande behov

Alfa Laval, din utvecklingspartner inom återvinningstillämpningar

Alfa Laval erbjuder AlfaFlash ZLD-system för kemiska återvinningskretslopp för kristallisation (urlakning) med mera. Vi kan hjälpa dig med din återvinningsprocess och ditt återvinningsavfall. Det här är bara några exempel på var Alfa Laval kan vara din partner när det gäller återvinning av material, till exempel:

 • Batterier
 • Textilier
 • Fast avfall
 • Metaller
 • Plast

Återvinningsprocessen använder ofta stora mängder vatten. Vatten som behöver behandlas för att det ska kunna återanvändas. Med Alfa Laval AlfaFlash ZLD-teknik kan mycket av det här vattnet från återvinningsprocessen återanvändas.  Låt experterna på Alfa Laval visa dig hur du omvandlar avfall till värde och minskar avfallet i samma process.

case water ZLD
cleantech recycling intro img final

Förbättra din återvinningsprocess

Alfa Lavals AlfaFlash ZLD-system kan användas för att koncentrera och kristallisera strömmar i din återvinningsprocess. Våra system kan till exempel integreras i återvinningsprocesserna för att återvinna värdefulla metaller och mineraler. För nyare tillämpningar, som batteriåtervinning, är det här resurser som litium, nickel, kobolt och mangan.

Hantera ditt avfall genom att återvinna värdefulla resurser, inklusive vatten

Många återvinningsprocesser genererar komplext avloppsvatten som måste hanteras för att minska kostnaderna för bortskaffande och uppfylla utsläppsgränserna. Utöver det finns det en möjlighet att återvinna vatten från avfallsflödet tillbaka till din process och ibland till och med att återvinna värdefulla biprodukter.

Med miljöbestämmelser och branschstandarder som ständigt ökar och förändras är högre nivåer av avfallshantering en åtgärd som krävs allt oftare. AlfaFlash ZLD kan hjälpa till att uppfylla de här reglerna.

 

water 640x360

Exempel på återvinningsindustrier som kan dra nytta av AlfaFlash ZLD 

Återvinning av batterier

Från elektronik till elfordon, till grön energilagring – återvinning av batterier är nyckeln till framtiden. Alfa Laval har system och kunskap för att designa kristallisatorer för att återvinna olika resurser från batterier.

Till exempel:

 • Litiumsulfat
 • Litiumhydroxid
 • Natriumsulfat
 • Kobolt
 • Nickel

AlfaFlash ZLD-systemet och separeringsteknologin kan spela en nyckelroll i batteriåtervinningsprocessen.

Case illustrations 4 (002)
Case illustrations 3

 

Återvinning av värdefulla material från fast avfall

Urlakningsprocessen för att återvinna värdefulla material från fasta ämnen och flygaska blir allt vanligare. AlfaFlash ZLD-systemet kan hjälpa våra kunder med salt- och produktkoncentration och rening av avloppsvatten.

Läs mer om våra testmöjligheter 

Testning kan bidra till att bevisa teknologin för din produkt, få data för den optimerade designen och ge en första utbildning i hur man driver en indunstningsanläggning. Titta på videon för att lära dig mer om våra testmöjligheter. 

 

Prata med en expert. 

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritets- och dataskyddspolicy.