Free Rotating Retractor

Säkerställ produktkvalitet, förhindra kontaminering och uppfyll hygieniska bearbetningsstandarder med Alfa Laval friroterande retraktor. Denna högeffektiva, infällbara cleaning-in-place enhet förbereder kärl för produktion snabbt och ekonomiskt. Den tar bort rester från de inre ytorna i kanaler, tankar och andra trånga utrymmen som är svåra att rengöra. Öka drifttiden för processer med denna dynamiska, resurseffektiva, infällbara sprayenhet.

Retractable cip nozzle

Heltäckande rengöring med mindre vatten, rengöringsmedel och tid

  • Säkerställ produktkvalitet med 100 % rengöring av kanaler, tankar och andra hygieniska processkärl
  • Spara upp till 35 % i tid, vatten och rengöringsmedel jämfört med statiska spraykulesystem
  • Minska den totala ägandekostnaden tack vare de minimala kostnader och arbete som krävs för att installera, använda och underhålla retraktorn
  • Öka drifttiden och produktiviteten med snabbare och resurseffektiva CIP-cykler
  • Erhåll helautomatisk drift genom att använda den tillsammans med Alfa Laval ThinkTop sensor - och kontrollenheter

Alfa Laval friroterande retraktor är dynamisk och resurseffektiv, och tar bort rester från de inre ytorna på kärl som är svåra att rengöra. Den håller hygieniska kanaler och tankar skinande rena, vilket ökar drifttiden och produktiviteten. Den är enkel att installera, använda och underhålla, och minskar den totala ägandekostnaden.

CIP-enheten är i jämnhöjd med kärlväggen under produktionen, avskärmad från produktområdet. Sprayhuvudet glider ut för 100 % rengöringstäckning och fälls sedan in, så att kärlet är redo för produktion.

Denna indragbara sprayenhet är designad för mejeri-, livsmedel- och dryckesindustrierna, hem- och egenvård, och andra branscher där hygien är avgörande.

Produktens kontaktmaterial uppfyller den gällande livsmedelslagstiftningen (FDA:s, EU:s och Kinas föreskrifter). En tillvalbar version med Alfa Laval Q-doc dokumentationspaket och 3.1 materialcertifikat för metalldelar finns tillgänglig.

.
Système NEP 100% de couverture
.

Så fungerar det

Alfa Laval friroterande retraktor fungerar som en pneumatiskt öppnad och fjäderstängd sätesventil för att rengöra de inre ytorna på kärl som används för att tillverka hygienprodukter. I stängt läge vilar installationen i jämnhöjd med kärlväggen och sprayhuvudet utsätts inte för produktzonen. Sprayhuvudet roterar mellan de två hydrolagren på grund av reaktionskrafterna från rengöringsmedlet som trycks ut från öppningarna. Sprayhuvudet trycker ut rengöringsmedlet i ett virvlande spraymönster på 310° uppåt i hela utrymmet, vilket genererar fullständig täckning genom ett vibrerande stöt- och kaskadflöde.

Ställdonet kan förbli utfällt under en dränerings- eller rensningsfas. Enheten är helt självrengörande förutom den produktvända delen av kontakten. Denna yta rengörs normalt genom att para ihop den med en annan tankrengöringsenhet. När enheten är korrekt installerad är den självdränerande.

NEP conduits hygiéniques alimentaires
.

Hur rena är era kanaler?

 

Vill du upptäcka hur Alfa Laval friroterande retraktor kan förbättra rengöringen i ditt företags hygieniska processlinjer?

Läs mer om varför den är en så resurseffektiv lösning.

 

 

Ladda ner broschyren

Free rotating retractor brochure retractable spray nozzle

Du är kanske också intresserad av...

TJ40G/TJ20G

TJ-serien med roterande diskhuvuden är avsedd för hygieniska tillämpningar inom livsmedels-, mejeri-, dryckes- och egenvårdsindustrin. Finns i flera storlekar och konfigurationer för att täcka alla tankstorlekar.

TJ series rotary jet head

SaniMagnum SB

Sani SB är konstruerad och certifierad enligt EHEDG och auktoriserad att bära 3A-symbolen.

SaniMagnum SB 640x360

Agitator ALT

Alfa Laval ALT toppmonterade omrörare är lämplig för atmosfäriska och trycksatta tankar och uppfyller kraven inom livsmedel, mejeri, dryck, läkemedel, bioteknik och kosmetiska applikationer.

ALT 顶入式搅拌器-ALT top-in agitator

Besök vårt applikations- och innovationscenter

Vill du hitta den optimala utrustningen för jobbet innan du bestämmer dig för en investering? Och även utforska konkreta besparingar innan du bestämmer dig för en uppgradering? I Alfa Lavals applikations- och innovationscenter kan du göra just det. Vi efterliknar din produktionsuppsättning och kör verkliga tester för att visa dig olika möjligheter och dokumentera besparingar. Vi optimerar till exempel blandning och dispersion, tank- och ventilrengöring, flöde och värmeöverföring.

Application and Innovation Centre Kolding Customer test centre 640x340x2

Produktkatalog

Senaste versionen av ”Close at hand”

Close at hand 2019 - Cover image 640x360
.

CAD-portal

Ladda ner produktmodellerna i CAD-filformaten Neutral eller Native. Det är också möjligt att ladda ner PDF-filer i 3D.

 Visa CAD-portalen 

Tekniska artiklar