DuraCirc® Aseptic

Alfa Laval DuraCirc® Aseptic är en revolutionerande kolvrotorpump för aseptiska applikationer. Den besitter den perfekta balansen mellan hållbarhet, tillförlitlighet, hög effektivitet och överlägsen hygienisk prestanda. DuraCirc® Aseptic kombinerar ett brett utbud av flöden och tryck med funktioner för enkel service för hög driftsäkerhet.

DuraCirc Aseptic Version Pump Angle 640x360

Inga fler kompromisser: Bästa tillgängliga erbjudande för överlägsen prestanda, överlägsen hygien och enklare service – allt i samma pump

 • Optimerad för hög volymeffektivitet, vilket säkerställer ett kostnadseffektivt pumpval och hög produktkvalitet
 • Hygiensk design som uppfyller globala standarder, inklusive EHEDG och 3-A
 • Pålitlig, långvarig drift tack vare hållbar, robust, kraftig konstruktion helt i rostfritt stål
 • Lätt att serva och underhålla med helt utbytbara reservdelar
 • Verkligen aseptisk med förmågan att generera en ångspärr på alla gränssnitt mellan produktmediet och den yttre atmosfären

En pumps prestanda, hygieniska design och enkla service är avgörande för hygieniska processer. Alfa Laval DuraCirc® Aseptic kolvrotorpump (circumferential piston pump, CPP) levererar allt - hög volymeffektivitet, EHEDG- och 3-A-överensstämmelse och snabb och enkel service. DuraCirc® Aseptic är konstruerad för aseptiska processapplikationer inom industrin för livsmedel, mejeri och drycker, främst för förpackningar där förlängd hållbarhet krävs.

För ett kostnadseffektivt pumpval finns pumparna i fem modeller med flödeshastigheter på upp till 103 m3/tim (453 gpm) och tryck på upp till 25 bar (363 psi).

Förenkla service med avseende på komplexitet och tidsåtgång med användarvänliga funktioner, inklusive en verkligen frontmatad, självhärdande, enkel mekanisk tätning, användning av en enkel, långvarig oljesmörmedel och extern shimming.

DuraCirc_Performance_medium.jpg

Konstruerad för hållbarhet, tillförlitlighet och effektivitet för att föra din prestanda till en högre nivå

 

Högsta prestanda

DuraCirc® Aseptic-pumpen är utformad med ett litet avstånd till pumphuvudet, vilket maximerar volymeffektivitet och processutbyte. Fem modeller erbjuder ett brett kapacitetsspektrum med flödeshastigheter på upp till 103 m3/tim (453 gpm) och arbetstryck på upp till 25 bar (363 psi). Detta gör det enkelt att dimensionera och välja pump, vilket minskar kapitalkostnaderna och ökar processflexibiliteten.

 

DuraCirc® Aseptic är baserad på en robust, pålitlig design som inkluderar följande funktioner:

 • Avancerad port- och pumphuvudgeometri som ger ett mycket låg NPSHr-värde. Detta minskar kavitationsrisken avsevärt och upprätthåller pump- och medieintegriteten samtidigt som processflexibiliteten ökar i krävande applikationer
 • Hållbara, kraftiga lager som stöder styva axlar i en växellåda helt i rostfritt stål, vilket minskar axelns rörelse och möjliggör små avstånd till pumphuvudet. Detta minimerar kontakt med pumphuvudet och ger driftsäkerhet
 • En modulär tätningsdesign, som gör tätningskonvertering enkel utan att erfordra ombearbetning eller ytterligare spolhus vid ändring av processapplikation
 • En valfri, eftermonterad port, DuraCirc® Uni-Fit, möjliggör enkelt, direkt byte av befintliga kolvrotorpumpar från både Alfa Laval och andra märken, utan att kräva ändring av rördragning i befintliga processystem


DuraCirc_Hygeine_medium.jpg

Uppfyller branschens hygienkrav med god marginal, viket säkerställer dina processers integritet och
dina produkters kvalitet

 

Överlägsen hygien

DuraCirc® Aseptic är helt i rostfritt stål och är certifierat för att uppfylla globala standarder för hygienisk design, inklusive EHEDG och 3-A. Till skillnad från många andra varumärken med kolvrotorpumpar är DuraCirc® Aseptic både lätt att rengöra och levererar hög volymeffektivitet.

 

Funktioner som minskar risken för kontaminering inkluderar:

 • Profilerade, våtpartielastomerer som är FDA-kompatibla och som har en definierad kompression, vilket eliminerar sprickor och döda zoner
 • En robust växellåda med optimalt placerade tunga lager som stöder axlar med stor diameter, vilket minimerar kontakt med pumphuvudet och minskar därmed risken för mediaförorening
 • En konstruktion helt i rostfritt stål som är lämplig för hygienisk rengöring, vilket säkerställer en renare miljö
 • Långvarigt, FDA-kompatibelt växellådssmörjmedel
 • Möjlighet att generera en ångspärr på alla media/atmosfärsgränssnitt, inklusive framkåpa, portar och mekaniska tätningar

DuraCric_Service_medium.jpg

Innovativa designfunktioner gör underhåll snabbare och enklare, vilket ökar upptiden i din verksamhet

 

Enklare service

Öka driftsäkerhet och gör underhåll snabbare och enklare med DuraCirc® Aseptics innovativa designfunktioner. Utför vanliga underhållsprocedurer snabbt och enkelt, utan att det krävs demontering av växellådan, omarbetning av komponenter eller komplexa procedurer för återuppbyggnad av pumpen.

 

Funktioner inkluderar:

 • En verkligen frontmatad, självhärdande, enkel mekanisk tätning för snabbt byte av tätning på plats utan att pumpen behöver tas bort från processlinjen
 • Snabbt, enkelt byte av rotorer eller rotorhölje i det osannolika fallet att ett byte måste göras
 • Lättillgänglig, extern shimming utanför rotorhuset istället för inuti växellådan
 • Helt utbytbara reservdelar
 • Lager med lång livslängd som ger tiotusentals driftstimmar
 • Ett enda, FDA-godkänt växellådssmörjmedel med lång livslängd med ett förlängt bytesintervall på 3000 timmar

.

DuraCirc® Aseptic, broschyr

Upptäck hur DuraCirc® Aseptic erbjuder högsta prestanda, överlägsen hygien och enklare service.

Duracirc circumferential piston pump brochure
.

Enkel tillståndsövervakning av hygieniska pumpar

Alfa Laval CM övervakar driftstillståndet för rotationsutrustningen som t.ex. pumpar

Analytics Monitor

Så fungerar det

.

DuraCirc® Aseptics konstruktion har två rotorer, inrymda i en pumpkammare, ett så kallat rotorhölje, med varje rotor placerad på en axel som hålls fast i en växellåda. De två rotorerna är tidsinställda via kugghjul i växellådan, vilket tillsammans med shimming säkerställer att ingen kontakt med rotor eller rotorhölje uppstår. Rotor-/axeldrift tillhandahålls vanligtvis via elmotor med växel.

På grund av det lilla interna driftavståndet i pumpkammaren genererar rotorernas rotation kontinuerligt ett partiellt vakuum i pumpens sugport allt eftersom rotorerna frigörs. Detta leder till ett lokaliserat tryckfall, vilket gör att vätska kan tränga in i pumpen. Vätskan transporteras sedan runt kanalen av rotorvingarna; trycket som alstras när rotorvingarna griper in igen tvingar vätskan ut ur pumpens utloppsöppning.

 

DuraCirc circumferential piston pump exploded cut away
.

360° Service- och underhållsvideor

Så här byter du servicesatsen för enkel tätning
Så här byter du servicesatsen för spolad tätning
Så här byter du servicesatsen för dubbel tätning
Så här byter du servicesatsen för O-ringtätning
Så här byter du servicesatsen för spolad O-ringtätning
Så här byter du satsen för våtpartielastomer
Hur man demonterar och monterar våtpartiänden

Du kanske också är intresserad av…

SRU

Med sin effektiva pumpverkan med låg skjuvning är SRU Alfa Lavals huvudsakliga lobrotorpump för skonsam hantering av känsliga processvätskor inom industrierna för livsmedel, mejeri och drycker samt bioteknik och läkemedel.

Alfa Laval 优质转子泵-Alfa Laval high-quality rotary lobe pump

OptiLobe

Alfa Laval OptiLobe lobrotorpumpar är kostnadseffektiva alternativ för allmänna applikationer som kräver varsam produktbehandling och enkel service.

Optilobe rotary lobe pump

TwinScrew

Alfa Laval Twin Screw Pump är konstruerad för processflexibilitet och är byggd på en robust och pålitlig plattform som uppfyller höga hygienkrav. Den kan hantera både produktöverföring och CIP.

Twin Screw Pump
.

Produktkatalog

Alfa Lavals produktkatalog för hygienisk utrustning ”Close at Hand” innehåller produktbroschyrer, resultatkurvor, länkar till animeringar, broschyrer och prislistor för beställning.

Close at hand 2019 - Cover image 640x360

Food Logic

Alfa Lavals hygieniska utrustning kombinerar hög prestanda med varsam hantering för att bevara känsliga ingredienser och följa utvecklingen inom livsmedelsindustrin. Utrustningen tar itu med fyra viktiga utmaningar: att leverera livsmedelsprodukter till konsumenter till ett konkurrenskraftigt pris, få ut mesta möjliga av råvaror, minska avfall och utsläpp, och leverera säkra och hygieniska livsmedelsprodukter.

food logic 640x360

CAD-portal

Ladda ner produktmodellerna i CAD-filformaten Neutral eller Native. Det är också möjligt att ladda ner PDF-filer i 3D.

 Visa CAD-portalen 

.

Tekniska artiklar