Blandningsutrustning

Som ledande leverantör av blandningsutrustning för hygienbranschen erbjuder Alfa Laval en bred portfölj av blandare, omrörare, tankblandare och magnetblandare. Matcha rätt blandningsmetod efter just dina behov, samtidigt som du utnyttjar råmaterialen bättre och förbättrar hållbarheten genom minskad användning av vatten och energi. Att göra detta ökar energibesparingar, renlighet, processeffektivitet, drifttid och avkastning. Alfa Lavals flödesblandningsutrustning är lätt att installera, använda och underhålla samt möter kundernas krav genom att blanda produktformulas med olika viskositet, densitet och volym till högkvalitativa produkter för mejeri-, livsmedels-, dryckes- och läkemedelsindustrin.

Mixing_640x340.png

.

Få hela översikten                                                                                                                              

 
.

Besök vårt applikations- och innovationscenter

Vill du hitta den optimala utrustningen för jobbet innan du bestämmer dig för en investering? Och även utforska konkreta besparingar innan du bestämmer dig för en uppgradering? I Alfa Lavals applikations- och innovationscenter kan du göra just det. Vi efterliknar din produktionsuppsättning och kör verkliga tester för att visa dig olika möjligheter och dokumentera besparingar. Vi optimerar till exempel blandning och dispersion, tank- och ventilrengöring, flöde och värmeöverföring.

Application and Innovation Centre Kolding Customer test centre 640x340x2
.

"Close at hand" – katalog om tankutrustning

At your fingertips: Alfa Lavals hygieniska tankrengöringsutrustning för att säkerställa snabba, effektiva rengöringscykler som sparar energi och vatten. Vår "Close at hand"-katalog beskriver allt du behöver för hög rengöringseffektivitet med statiska sprejkulor, roterande sprejhuvuden och roterande diskhuvuden. Du får ökad säkerhet, mer drifttid och högre produktivitet.

Close at Hand front image tank equipment 640x360
. . .