CM

Maximera anläggningens drifttid och minimera kostnaderna med Alfa Laval CM, ett trådlöst vibrationsövervakningssystem som spårar driftskicket för roterande utrustning. CM tillståndsövervakning är kompakt och enkelt att använda och hjälper till att ta de beslut som behövs för att skydda värdefulla anläggningstillgångar. En sensor mäter vibrationerna och varnar operatörerna med hjälp av en synlig LED-indikator på skärmen och på alla anslutna mobila enheter inom räckvidden.

CM condition monitor top

Ökad drifttid med fjärrövervakning

  • Tillståndsövervakning för snabb och precis respons
  • Kortast möjliga oplanerade stilleståndstid
  • Låg total ägandekostnad
  • Enkelt att installera, använda och underhålla
  • Förbättra säkerheten för användarna

Låt Alfa Laval CM ta tillståndsövervakning till nästa nivå med hjälp av avancerade data om vibrationer, temperaturer och drifttid så att du kan hålla koll på utrustningens skick och säkerställa kontinuitet i processerna. 

CM tillståndsövervakning samlar in och analyserar data från roterande maskiner och registrerar eventuella avvikelser från referensprestandan. Baserat på uppgifterna kan operatören fatta snabba, exakta beslut och schemalägga underhåll i enlighet med detta och på så sätt förhindra eventuella problem innan de uppstår. Det här maximerar drifttiden, ökar effektiviteten, minskar risken för fel på utrustningen och sänker de totala ägandekostnaderna. 

Alfta Laval CM tillståndsövervakning lämpar sig för användning inom industrierna för mejeri, livsmedel och drycker; hemvård samt bioteknik och läkemedel. 

Tillståndsövervakning av maskiner

Övervaka och registrera vibrationer, relativ temperatur och körtid för roterande utrustning. Ursprungligen var CM optimerad för användning med Alfa Laval SX- och SRU-pumpar. Med produktanpassning kan den övervaka annan roterande utrustning, såsom omrörare och blandare. Tillståndsövervakningsutrustningen  registrerar data med förinställda intervaller och kartlägger trender så att du kan schemalägga underhåll utifrån utrustningens faktiska skick. Detta säkerställer en sund förvaltning av tillgångar och kontinuitet i processerna.

Proaktiva kontroller av utrustningens skick

Övervaka roterande maskiner från din iOS- eller Android-smartphone eller -surfplatta med den kostnadsfria mobilappen under rutinmässiga genomgångar på anläggningen. En visuell LED-indikator ger också synlig information om maskinens driftstatus. På så vis kan underhållsteknikerna utnyttja tiden på bästa sätt och fokusera på att maximera utrustningens drifttid.

Välgrundat beslutsfattande

CM tillståndsövervakning och dess intuitiva maskininlärningsteknik hjälper operatörerna att fatta beslut om underhåll och processavstängning baserat på användbar information som aktuell körtid, trendanalyser och tid till nästa service.

Öka arbetstagarnas säkerhet och produktivitet

Genom att använda pålitlig och säker fjärrövervakning av utrustning och system bidrar du till ökad säkerhet för användarna. Felsökning på distans ökar också användarnas produktivitet och effektivitet samtidigt som underhållskostnaderna minskar.

Enkel att installera, enkel att använda

Det är enkelt att installera och använda den batteridrivna tillståndsövervakaren. Den kommunicerar via Bluetooth till en intuitiv app och överför data till en användarvänlig instrumentpanel på vilken iOS- och Android-enhet som helst.

Sensorer

Övervaka vibrationer, enhetstemperatur och drifttimmar.

Mobilapp

Fjärrövervakning av lokal utrustning från vilken iOS- eller Android-enhet som helst

Instrumentpanel

Användarvänlig, intuitiv kontrollpanel för att spåra vibrationer, temperatur, körtid och batteristatus

CM condition monitor top
condition monitoring app
CM condition monitor app dashboard

Så fungerar det

. .

Alfa Laval CM tillståndsövervakning använder en treaxlig accelerometer och en intern temperatursensor för att samla in och lagra maskindata. Utrustningen för tillståndsövervakning aktiveras när den känner av vibrationer och startar körtidsräknaren. Därefter fortsätter den att övervaka den triaxiala vibrationen och enhetens interna temperatur dygnet runt, i enlighet med de förinställda intervall som angetts av användaren. 

Ladda bara ned den intuitiva, användarvänliga appen så att användare inom 20 meter från CM kan komma åt data via Bluetooth Low Energy (BLE) på sina iOS- eller Android-enheter. Via en användarvänlig instrumentpanel kan användarna granska vibrationsdata som omvandlas med hjälp av FFT-algoritmer (Fast Fourier Transform), jämföra det aktuella driftskicket med riktvärden samt besluta om åtgärder som kan lösa eventuella problem i syfte att förhindra fel på utrustningen. 

Appen visar CM-batteristatus, historiska data för maskinvibrationer och intern temperatur, total körtid och detaljerad maskininformation som vibrationsnivåer och frekvensanalys. Användarna kan också hitta och kontakta servicepartners via appen. 

Följ med på resan mot Industry 4.0 där digitalisering och interaktion mellan människa och maskin kan optimera dina processer ytterligare.  

 

För att ladda ner Alfa Laval CM-appen, skanna QR-koden eller klicka på nedladdningsknappen.

 

QR-code_App download.png

 

Ladda ned CM-appen

Du kanske också är intresserad av…

SRU

Med sin effektiva pumpverkan med låg skjuvning är SRU Alfa Lavals huvudsakliga lobrotorpump för skonsam hantering av känsliga processvätskor inom industrierna för livsmedel, mejeri och drycker samt bioteknik och läkemedel.

Alfa Laval 优质转子泵-Alfa Laval high-quality rotary lobe pump

SX

SX är Alfa Lavals lobrotorpump i premiumutförande, utformad för skonsam transport av processvätskor i hygieniska och ultrarena applikationer inom branscherna för bioteknik och läkemedel, hälsa och skönhet och krävande livsmedelsapplikationer.

sx rotary lobe pump left side 640x360

SX UltraPure

Alfa Laval SX UltraPure är Alfa Lavals roterande lobpump som är särskilt utformad för skonsam transport av processvätskor i applikationer med hög renhet inom läkemedels- och bioteknikindustrin.

sxultrapure-640x360(shadow)

Alfa Laval Analytics

Alfa Laval Analytics is a leading, AI-based solution for online condition monitoring. Analytics helps you detect potential machine failure before it occurs and diagnose the root cause. The user-friendly and affordable solution brings peace of mind and helps keep your pumps at peak performance at all times.

Analytics Monitor

Food Logic

Alfa Lavals hygieniska utrustning kombinerar hög prestanda med varsam hantering för att bevara känsliga ingredienser och följa utvecklingen inom livsmedelsindustrin. Utrustningen tar itu med fyra viktiga utmaningar: att leverera livsmedelsprodukter till konsumenter till ett konkurrenskraftigt pris, få ut mesta möjliga av råvaror, minska avfall och utsläpp, och leverera säkra och hygieniska livsmedelsprodukter.

food logic 640x360

Produktkatalog

Alfa Lavals produktkatalog för hygienisk utrustning ”Close at Hand” innehåller produktbroschyrer, resultatkurvor, länkar till animeringar, broschyrer och prislistor för beställning.

Close at hand 2019 - Cover image 640x360
.

Pumpar

Pumps for hygienic use brochure

Läs mer

 

 

 

Tekniska artiklar