CM | Alfa Laval

CM

Maximera anläggningens drifttid och minimera kostnaderna med Alfa Laval CM, ett trådlöst vibrationsövervakningssystem som spårar driftskicket för roterande utrustning, till exempel pumpar, blandare och omrörare. Systemet är kompakt och enkelt att använda och hjälper till att ta de beslut som behövs för att skydda värdefulla anläggningstillgångar. En sensor mäter vibrationerna och varnar operatörerna med hjälp av en synlig LED-indikator på skärmen och på alla anslutna mobila enheter inom räckvidden, om de förinställda trösklarna överskrids.

CM top 640x360

Ökad drifttid med fjärrövervakning

  • Tillståndsövervakning för snabb och precis respons
  • Kortast möjliga oplanerade stilleståndstid
  • Låg total ägandekostnad
  • Enkelt att installera, använda och underhålla
  • Förbättra säkerheten för användarna

Låt Alfa Laval CM ta tillståndsövervakningen till nästa nivå med hjälp av avancerade data om vibrationer, temperaturer och drifttid så att du kan hålla koll på utrustningens skick och säkerställa kontinuitet i processerna.

CM samlar in och analyserar data från roterande maskiner och registrerar eventuella avvikelser från referensprestandan. Baserat på uppgifterna kan operatören fatta snabba, exakta beslut och schemalägga underhåll i enlighet med detta och på så sätt förhindra eventuella problem innan de uppstår. Detta maximerar drifttiden, ökar effektiviteten, minskar risken för fel på utrustningen och sänker de totala ägandekostnaderna.

Tillståndsövervakningen lämpar sig för användning inom industrierna för mejeri, livsmedel och drycker; hemvård samt bioteknik och läkemedel.

Tillståndsövervakning av maskiner

Övervaka och registrera vibrationer, relativ temperatur och körtid för roterande utrustning. Ursprungligen har CM optimerats för användning med Alfa Lavals SX- och SRU-pumpar med positiv deplacement och kan – med produktanpassning – övervaka annan roterande utrustning, som omrörare och blandare. CM registrerar data med förinställda intervaller och kartlägger trender så att du kan schemalägga underhåll baserat på utrustningens faktiska skick. Detta säkerställer en sund förvaltning av tillgångar och kontinuitet i processerna.

Proaktiva kontroller av utrustningens skick

Övervaka roterande maskiner från din iOS- eller Android-smartphone eller -surfplatta med den kostnadsfria mobilappen under rutinmässiga genomgångar på anläggningen. En visuell LED-indikator ger också synlig information om maskinens driftstatus. På så vis kan underhållsteknikerna utnyttja tiden på bästa sätt och fokusera på att maximera utrustningens drifttid.

Välgrundat beslutsfattande

CM och dess intuitiva maskininlärningsteknik hjälper operatörerna att fatta beslut om underhåll och processavstängning baserat på användbar information som aktuell körtid, trendanalyser och tid till nästa service.

Öka arbetstagarnas säkerhet och produktivitet

Genom att använda pålitlig och säker fjärrövervakning av utrustning och system bidrar du till ökad säkerhet för användarna. Felsökning på distans ökar också användarnas produktivitet och effektivitet samtidigt som underhållskostnaderna minskar.

Enkel att installera, enkel att använda

Det är enkelt att installera och använda den batteridrivna tillståndsövervakaren. Den kommunicerar via Bluetooth till en intuitiv app och överför data till en användarvänlig instrumentpanel på vilken iOS- och Android-enhet som helst.

Sensorer

Övervaka vibrationer, enhetstemperatur och drifttimmar.

Mobilapp

Fjärrövervakning av lokal utrustning från vilken iOS- eller Android-enhet som helst

Instrumentpanel

Användarvänlig, intuitiv kontrollpanel för att spåra vibrationer, temperatur, körtid och batteristatus

CM top 640x360
condition monitor iphone 640x360
Condition monitor vignette 640x360

Så fungerar det

.

Alfa Laval CM använder en treaxlig accelerometer och en intern temperatursensor för att samla in och lagra maskindata. Övervakaren aktiveras när den känner av vibrationer och startar körtidsräknaren. Därefter fortsätter den att övervaka den triaxiala vibrationen och enhetens interna temperatur dygnet runt, i enlighet med förinställda intervall som angetts av användaren.

Ladda bara ned den intuitiva, användarvänliga appen så att användare inom 20 meter från CM kan komma åt data via Bluetooth Low Energy (BLE) på sina iOS- eller Android-enheter. Via en användarvänlig instrumentpanel kan användarna granska vibrationsdata som omvandlas med hjälp av FFT-algoritmer (Fast Fourier Transform), jämföra det aktuella driftskicket med riktvärden samt besluta om åtgärder som kan lösa eventuella problem i syfte att förhindra fel på utrustningen.

Appen visar CM-batteristatus, historiska data för maskinvibrationer och intern temperatur, total körtid och detaljerad maskininformation som vibrationsnivåer och frekvensanalys. Användarna kan också hitta och kontakta servicepartner via appen.

Följ med på resan mot Industry 4.0 där digitalisering och interaktion mellan människa och maskin kan optimera dina processer ytterligare. 

 

.

To download the Alfa Laval CM app scan the QR-code or click the download button.

 

QR-code_App download.png

 

Download the CM App