about us banner 1200x400

Alfa Laval i korthet – vilka vi är och vad vi gör

Alfa Laval är en ledande global leverantör av förstklassiga produkter inom värmeöverföring, separering och flödeshantering. Med dessa som grund siktar Alfa Laval på att bidra till att förbättra produktiviteten och konkurrenskraften för sina kunder i olika branscher över hela världen. Vi definierar deras utmaningar och levererar hållbara produkter och lösningar som uppfyller deras krav – främst inom energi, miljö, livsmedel samt varv och sjöfart.

Industrier och teknologier vi arbetar med

Alfa Lavals lösningar gör skillnad i vårt dagliga liv. Lär dig mer om hur våra produkter fungerar och hur de används i industrier runt om i världen.

Vår syn på hållbarhet

Alfa Laval har lösningarna. Se hur vi bidrar på resan mot Net Zero.

FN:s mål för hållbar utveckling

Alfa Laval bidrar till 15 av FN:s 17 mål för hållbar utveckling.

Tre teknologier

Våra nyckelteknologier finns inom många olika områden och applikationer.

 

Gör vår värld bättre varje dag

Tillhandahåller lösningar inom branscherna energi, miljö, livsmedel samt varv och sjöfart.

 

Vårt syfte

Vi definierar vårt syfte som att skapa framgång för våra kunder, medarbetare och vår planet. Vi strävar efter enastående kundservice, en inspirerande och omfamnande arbetsplats med hållbarhet i vår genetiska kod.

Vi sätter våra kunder i fokus

Våra innovativa lösningar supporterar industrier att rena, förädla och återvinna material. Vårt åtagande är att optimera våra kunders processer, skapa hållbar tillväxt och driva utvecklingen framåt. Vi är lyhörda för våra kunders behov och gör alltid det lilla extra för att hjälpa dem att uppnå sina affärs- och hållbarhetsmål.

Stärker vår personal

Vår företagskultur är öppen, stöttande och informell. Detta skapar en miljö där våra anställda kan utveckla sina talanger och utvecklas i sina yrkesroller. Vi får våra medarbetare att växa genom att ge dem ansvar och förtroende. Vi är fast beslutna om att attrahera, utveckla och behålla de mest kreativa och nyfikna medarbetarna i vår bransch.

Skapa en bättre värld, varje dag

Våra teknologier bidrar till ett mer hänsynsfullt utnyttjande av naturresurserna. Vi driver hela tiden på för att minska miljöpåverkan från många olika industrier genom förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektivare vattenrening samt minskade utsläpp. På land och till sjöss. Allt handlar om Advancing better™.

what_icon.jpg VAD? Alfa Laval är världsledande inom tre nyckelteknologier

VÄRMEÖVERFÖRING ꟷ Alfa Lavals värmeväxlare överför värme eller kyla från till exempel en vätska till en annan. De återvinner värme, optimerar kundernas energiförbrukning, sänker kostnaderna och minskar deras miljöpåverkan.

brazed heat exchanger close-up 640x360

SEPARERING ꟷ Teknologin används för att separera vätskor från andra vätskor och fasta partiklar från vätskor eller gaser. Erbjudandet inkluderar separatorer, dekantercentrifuger, filter, silar och membran.

disc stack separator close-up 640x360

FLÖDESHANTERING ꟷ Vi levererar pumpar, ventiler, tankrengöringsutrustning och installationsmaterial för livsmedels- och läkemedelsindustrin samt pumpsystem för den marina industrin och offshoremarknaden.

unique SSV valves close-up 640x360

for_whom_icon.jpg FÖR VEM? Företagets produkter behövs i de flesta branscher

Behovet av att värma, kyla, transportera och separera uppstår i många branscher. Ta nästan vilken sektor som helst: livsmedel, energi, miljö, teknik, läkemedel, raffinaderier eller petrokemi – Alfa Laval kan hjälpa till med de flesta av dem. Kunderna nås via tre försäljningsdivisioner: Energy, Food & Water och Marine.

how_icon.jpgHUR? De produceras och distribueras genom en gemensam försörjningskedja

Operations divisionen ansvarar för koncernens produktionsrelaterade upphandling, tillverkning, distribution och logistik på global basis. Med andra ord säkerställer Operations att allt som säljs av de tre divisionerna - allt från värmeväxlare och separatorer till pumpar, ventiler och membran - produceras och levereras i enlighet med avtalet till kunden.

where_icon.jpgVAR? Nyförsäljning i mer än 100 länder, serviceerbjudande i mer än 160

Nyförsäljning

Alfa Lavals produkter, system och service säljs i mer än 100 länder. Cirka hälften av all försäljning sköts direkt av de tre divisionerna och resten via kanaler som systembyggare, externa entreprenadföretag, återförsäljare, agenter och distributörer.

Service och reservdelar

Alfa Laval har mer än 100 servicecenter med kapacitet att leverera service i över 160 länder. Det innebär att Alfa Laval är nära sina kunder, redo att hjälpa till med ett ögonblicks varsel när behovet uppstår.

Vill du veta mer? 

Alfa Lavals års- och hållbarhetsredovisning

annual_report_thumbnail2022.jpgI vår senaste årsredovisning kan du läsa om året som gått, trenderna som driver vår verksamhet och de industrier vi verkar i. Det kommer också att ge dig en bättre förståelse för våra medarbetare, produkter och service, och hur innovation och hållbarhet är en viktig del av allt vi gör.

I år har vi integrerat hållbarhetsredovisningen i vår årsredovisning.

Års- och hållbarhetsredovisning 2022