about us banner 1200x400

Kort om Alfa Laval – vilka vi är och vad vi gör

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av förstklassiga produkter inom värmeöverföring, separering och flödeshantering. Med dessa som grund bidrar Alfa Laval till att lyfta produktivitet och konkurrenskraft hos kunder i olika industrier, världen över. Vi definierar deras utmaningar
och levererar hållbara produkter och lösningar som möter deras behov – främst inom energi, miljö, livsmedel samt den marina industrin

Industrier och teknologier vi arbetar med

Alfa Lavals lösningar gör en skillnad i vårt dagliga liv. Lär dig mer om hur våra produkter fungerar och hur de används i branscher runt om i världen.

Tre teknologier

Våra kärnteknologier finns inom många olika områden och applikationer.

 

Gör vår värld bättre varje dag

Tillhandahåller lösningar inom energi, miljö, livsmedel och marina industrier.

 

Nyckeltal för 2021

Alfa Laval's resultat från årsredovisningen 2021.  (Siffror i EUR)
Alfa_Laval_in_brief_2021_SEK.png

FN: s hållbara utvecklingsmål

Alfa Laval bidrar till 15 av FN: s 17 mål för hållbar utveckling.

Syftet med det vi gör

Vårt syfte ger oss drivkraft och motivation i vårt dagliga arbete. Vi ska ge kunderna förstklassig service. Vår arbetsplats ska vara spännande och inspirerande. Och allt vi gör ska utgå från hållbarhet som genetisk kod. Utifrån detta har vi definierat vårt syfte: att skapa framgång för våra kunder, medarbetare och vår planet.

Kunden i fokus

Vi fokuserar på kostnadseffektiva och innovativa lösningar som är avgörande för att industrier ska kunna rena, förädla och återanvända material och naturresurser. Vår drivkraft är att optimera våra kunders processer, att skapa hållbar tillväxt och att ligga i täten för utvecklingen. Vi strävar efter ett nära samarbete och är lyhörda för deras behov. Det innebär att vi alltid engagerar oss till det yttersta för att de ska kunna uppnå sina affärs- och hållbarhetsmål.

Uppmuntra medarbetarna att växa

Vår företagskultur är öppen, stödjande och informell. På så sätt skapas ett arbetsklimat där medarbetarna kan förverkliga sina talanger och utvecklas i sina yrkesroller. Genom att delegera ansvar visar vi tillit vilket skapar en grogrund för dem att växa. Alla behandlas med respekt och vi använder det goda exemplet som förebild. Vi är fast beslutna om att attrahera, utveckla och behålla de mest kreativa och vetgiriga medarbetare i vår bransch.

Skapa en bättre värld, varje dag

För oss innebär hållbarhet en kombination av nödvändighet och affärsnytta. Våra teknologier bidrar till ett mer hänsynsfullt utnyttjande av naturresurserna. Vi driver hela tiden på för att minska miljöpåverkan från många olika
industrier genom förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektivare vattenrening samt minskade utsläpp. Såväl på land som till havs. Helt i linje med vårt motto Advancing better™.

what_icon.jpg VAD? Alfa Laval är världsledande inom tre nyckelteknologier

VÄRMEÖVERFÖRING ꟷ Alfa Lavals värmeväxlare överför värme eller kyla från t.ex. en vätska till en annan. De återvinner värme, optimerar kundernas energiförbrukning, sänker kostnaderna och minskar deras miljöpåverkan.

brazed heat exchanger close-up 640x360

SEPARERING ꟷ Tekniken används för att separera vätskor från andra vätskor och fasta partiklar från vätskor eller gaser. Erbjudandet inkluderar separatorer, dekantercentrifuger, filter, silar och membran.

disc stack separator close-up 640x360

FLÖDESHANTERING ꟷ Vi levererar pumpar, ventiler, tankrengöringsutrustning och installationsmaterial för livsmedels- och läkemedelsindustrin ꟷ och pumpsystem för DEN marin sektorn och offshore-marknaden.

unique SSV valves close-up 640x360

for_whom_icon.jpg FÖR VEM? Företagets produkter behövs i de flesta industrier

Behovet av att värma, kyla, transportera och separera uppstår i många branscher. Ta nästan vilken sektor som helst: mat, energi, miljö, teknik, läkemedel, raffinaderier eller petro kemikalier - Alfa Laval kan hjälpa till i de flesta. Kunderna finns i tre divisioner: Energy, Food & Water och Marine.

how_icon.jpgHUR? De produceras och distribueras genom en gemensam försörjningskedja

Operations divisionen ansvarar för koncernens produktionsrelaterade upphandling, tillverkning, distribution och logistik på global basis. Med andra ord säkerställer Operations att allt som säljs av de tre divisionerna - allt från värmeväxlare och separatorer till pumpar, ventiler och membran - produceras och levereras i enlighet med avtalet till kunden.

where_icon.jpgVAR? Nyförsäljning i mer än 100 länder, serviceerbjudande i mer än 160

Nyförsäljning

Alfa Lavals produkter, system och service säljs i mer än 100 länder. Cirka hälften av all försäljning hanteras direkt av de tre divisionerna och resten via kanaler som systembyggare, externa entreprenadföretag, återförsäljare, agenter och distributörer.

Service och reservdelar

Alfa Laval har mer än 100 servicecenter med kapacitet att leverera service i över 160 länder. Detta innebär att Alfa Laval är nära sina kunder, redo att hjälpa till när behovet uppstår.

Vill du veta mer - läs mer i våra publikationer!

Vårt prisbelönta magasin

here37_260x345.jpgInnovativ livsmedels- bearbetning för att använda insekter till hamburgare eller ny teknik för att lagra förnybar energi är bara två exempel på artiklar i den nya upplagan av tidningen HERE. Artiklarna illustrerar vad vi menar med ansvarsfull tillväxt, med lösningar som gynnar både människor och planeten. HERE vann Svenska Publishing Priset 2019. 

Here magasin

Års- och hållbarhetsredovisning 2021

annual_report_2019_240x345.jpgI vår senaste årsredovisning kan du läsa om året som gått, trenderna som driver vår verksamhet och de industrier vi verkar i. Det kommer också att ge dig en bättre förståelse för våra medarbetare, produkter och service, och hur innovation och hållbarhet är en viktig del av allt vi gör.

I år har vi integrerat hållbarhetsredovisningen i vår årsredovisning.

Års- och hållbarhetsredovisning 2021