remote guidance hero

Nordic Remote Guidance

Fjärrvägledning- och optimeringspaket

Vi erbjuder Remote Guidance lektioner på begäran eller via prenumeration.

Vårt Remote Guidance team är redo att hjälpa dig med optimering av din maskin på distans – både på nya maskiner och på maskiner som redan är i produktion. Tidsbesparande och kostnadseffektivt!

Alla våra Remote Guidance lektioner hålls via Teams och vi kommer tillsammans att skapa en plan för hur många lektioner just du behöver.

Remote Guidance utbildning

Investera i utbildning för dina egna operatörer. Vi erbjuder paket på tre olika nivåer: Grundläggande, Avancerad och Expert.

Grundläggande operatörsutbildning

2 timmar (via teams)

  • Dagligt underhåll och drift
  • Introduktion av komponenter på maskinen

Avancerad operatörsutbildning

4 timmar (via teams)

  • Utökat underhåll, drift och optimering
  • Hur man kör och optimerar maskinen för bättre process och produktion

Expert operatörsutbildning

8 timmar (via teams)

  • Fördjupning om maskin, underhåll och drift
  • Introduktion om hur maskinen är byggd och om tekniken
  • Hur man kör och optimerar maskinen för bättre process och produktion

Vill du veta mer?

För mer information och anmälan kontakta: therese.hessman@alfalaval.com