2023-01-30 Finansiella nyheter by Cision Sverige AB

Alfa Lavals joint-venture Alfdex tar viktig order från större global lastbils- och busstillverkare

Alfdex AB, ett 50/50 joint venture ägt av Alfa Laval och Concentric, har erhållit ett kontrakt att leverera en elektrisk separator till en större global lastbils- och buss-OEM. Kontraktet förstärker Alfdex ställning som marknadsledande inom separationsteknologi. Produktionen planeras starta under 2025 och de totala försäljningsintäkterna beräknas uppgå till mer än 2 miljarder kronor under de kommande tio åren.

Alfdex har en lång historia som marknadsledande och tillhandahåller tillförlitliga och högpresterande lösningar för aktiv rengöring av vevhusgaser i tunga lastbilsmotorer. Med kommande ännu tuffare lagstiftning kring utsläpp, såsom Euro VII, samt nya krav för minskning av koldioxidutsläpp, tillhandahåller Alfdex ett sortiment av eldrivna separatorer. Dessa kombinerar den robusta och underhållsfria designen på den ursprungliga Alfdex-separatorn med en avancerad elektrisk drivenhet, vilket möjliggör ännu högre prestanda, med exakt mjukvarukontroll.

Alfdex har under många år uppfyllt världens mest krävande utsläppsstandarder. Denna nya generation ger ännu bättre prestanda med lägre energiförbrukning och gör det möjligt för lastbilar och bussar att sänka sina utsläpp, vilket är bra ur ett miljöperspektiv.

Visste du att... Alfdex separationsteknologi baserar sig på samma principer som separatorn som uppfanns av Gustaf de Laval, grundare av Alfa Laval 1883, för att separera grädde från mjölk?

Om Alfdex

Alfdex är världsledande inom reducering av utsläpp av vevhusgaser från förbränningsmotorer genom ett aktivt separationssystem kallat Alfdex g-Cleaner. Separeringsprincipen är baserad på Alfa Lavals långa erfarenhet inom centrifugalseparering. Alfdex har speciliserat denna teknologi att skilja partiklar och droppar från gas. Majoriteten av nya tunga lastbilar i Nordamerika, Kina och Europa använder Alfdex-separatorn, och idag är mer än 6 miljoner tunga lastbilar utrustade med ett Alfdex-system, vilket årligen förhindrar mer än 100 miljoner liter olja att släppas ut och påverka vår miljö. Nyligen har Alfdex gett sig in i nya applikationsområden, inklusive termisk hantering för kommersiella fordon. Bolaget är ett 50/50 joint-venture mellan Alfa Laval och Concentric AB.

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 17 900 anställda och hade 2021 en omsättning på 40,9 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

                          www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Fredrik Larsson

VD på Alfdex.
Tel: + 46 418 45 10 70
fredrik.larsson@alfdex.com

Eva Schiller
PR Manager
Alfa Laval
Tel: + 46 46 36 71 01
Mobile: +46 709 38 71 01

Johan Lundin                                                              
Head of Investor Relations                                         
Alfa Laval                                                                    
Tel: +46 46 36 65 10                                                   
Mobile: +46 730 46 30 90

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: