2021-05-11 Finansiella nyheter

Alfa Laval och EasyMining utvecklar cirkulära lösningar för omvandling av avfall till värdefulla produkter

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tecknat ett samarbetsavtal med EasyMining,  ett innovationsbolag inom svenska Ragn-Sells gruppen, för att utveckla nya processer och teknologier för utvinning av kommersiellt gångbara produkter från avfall vilket möjliggör ett mer cirkulärt förhållningssätt.

Alfa Lavals expertis inom mekanisk och termisk separering kommer att bidra till minmering av avfall och restprodukter, cirkulär vattenanvändning och återanvändning av kemikalier i EasyMinings processer. Dessa processer inkluderar utvinning av fosfor och andra ämnen från förbränt avloppsslam, samt framställning av rent vägsalt och gödning från giftig restavfallsaska. Målet med samarbetsavtalet är att kontinuerligt utveckla nya och effektivare förädlingsprocesser för olika restavfalls­produkter.”Vårt samarbete kombinerar Alfa Lavals tekniska expertis med EasyMinings innovativa processer vilket kommer att driva på utvecklingen av nya och hållbara lösningar för cirkulär ekonomi”, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen. ”Med dessa processer blir det möjligt att omvandla avfall och restprodukter till användbara produkter igen, vilket är ett viktigt steg för att bygga ett mer hållbart samhälle.””Samarbetet med Alfa Laval gör det möjligt att påskynda utvecklingen och kommersialiseringen av våra processer, vilket är viktigt för oss som innovationsföretag”, säger Jan Svärd, VD för EasyMining. ”Vi värdesätter även Alfa Lavals expertis inom specifika projekt eftersom separationsteknologi i olika former är viktiga i flera av våra processer.”Visste du att… Alfa Lavals separeringsteknik är så effektiv att den kan rena avloppsvatten till den grad att det kan återanvändas som processvatten eller för bevattning?Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.www.alfalaval.comMer om EasyMining

www.easymining.seFör mer information kontakta:

Johan Lundin

Ansvarig för Investerarrelationer

Alfa Laval

Tel: 046-36 65 10

Mobil: 0730 46 30 90Eva Schiller

PR-ansvarig

Alfa Laval

Tel: 046-36 71 01

Mobil: 0709 38 71 01


Taggar

Alla

Relaterat innehåll: