2016-11-22 Finansiella nyheter

Sammanfattning av AlfaLavals kapitalmarknadsdag – uppdatering rörande den marina affären

Under Alfa Lavals kapitalmarknadsdag i Köpenhamn på tisdagen, gavs en uppdatering avseende två marina miljöapplikationer, mot bakgrund av att konventionen för rening av barlastvatten ratificerats samt att tidplanen för en global reducering av svavel i rökgaser nu fastställts.

Den internationella konventionen för kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment ratificerades den 8 september. Den träder i kraft med 12 månaders fördröjning, det vill säga den 8 september 2017.


”Med ratificeringen på plats väntas marknaden för retrofitinstallationer ta fart”, säger Peter Leifland, direktör för Marine & Dieseldivisionen.


Alfa Laval PureBallast är världens första kemikaliefria lösning för rening av barlastvatten – som helt uppfyller IMOs standard. Alfa Laval har dessutom ansökt om godkännande för PureBallast hos US Coast Guards. 


Alfa Laval håller fast vid förväntningarna att 35 000 fartyg kommer att installera ett system under perioden 2017 - 2025. Detta förväntas fördela sig på 15 000 nybyggda fartyg och 20 000 retrofitinstallationer. Det genomsnittliga ordervärdet per fartyg är också oförändrat och förväntas ligga på EUR 200 000 – 225 000, över tiden.  


Vidare talade Peter Leifland om rökgastvätten Alfa Laval PureSOx med anledning av att regelverket för begränsning av svavelutsläpp blir globalt 2020. IMOs konvention för reducering av svavel i rökgaser (SOx) är redan ratificerad och sedan 2015 implementerad i så kallade ECA-områden (Emission Controlled Area). Från 2020 kommer konventionen att även gälla globalt med ett krav på att utsläppsnivåerna då inte överstiger 0,5 procent.


Mot bakgrund av att den globala tidplanen fastställts gav Peter Leifland information om vad detta kan innebära i form av marknadspotential.


”Alfa Laval räknar med att totalt 5 000 fartyg, inkluderande såväl nybyggnation som retrofit, kommer att installera en rökgastvätt under perioden 2017-2025,” säger Peter Leifland. Med tanke på utvecklingen av nya lösningar förväntas Alfa Lavals genomsnittliga ordervärde per fartyg hamna på cirka EUR 1 miljon.


”PureBallast och PureSOx är två mycket intressanta produkter i vårt sortiment. Ett betydelsefullt område är på väg att öppnas upp vid en tidpunkt då sjunkande kontraktering påverkar vår orderingång”, säger Peter Leifland.


Om Alfa Laval


Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödes­hantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstads­sektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2015 en omsättning på cirka 39,7 miljarder kronor och cirka 17 500 anställda.  


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   www.alfalaval.com                                  


För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31

Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: