2015-03-19 Finansiella nyheter

Alfa Lavals bolag LHE avser lägga ner sin tillverkning i Qingdao, China

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – aviserar idag att LHE kommer att initiera strukturella förändringar för att säkerställa långsiktig konkurrenskraft. Initiativet utgör en del av det besparingsprogram som Alfa Laval aviserade i oktober 2014.

LHE, ett sydkoreanskt företag inom Alfa Laval-gruppen, avser att lägga ner sin produktion i Kina och flytta tillverkningen av värmeväxlare från Qingdao till sin befintliga enhet i Busan, Sydkorea.


Avsikten är att anläggningen i Qingdao ska vara stängd i slutet på april 2015. Förändringen kommer att påverka cirka 40 anställda. LHE kommer att arbeta aktivt för att minimera de negativa konsekvenserna för de berörda medarbetarna och processen kommer att genomföras i enlighet med de rättsliga kraven i Kina.


Det är endast LHEs tillverkning in Qingdao som påverkas av detta initiativ, resten av Alfa Lavals produktion i Qingdao förblir oförändrad.


Visste du att… Alfa Laval i oktober 2014 aviserade ett omstruktureringspaket som beräknas generera besparingar på 300 miljoner kronor på årsbasis under fjärde kvartalet 2015?


Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2014 en omsättning på cirka 35,1 miljarder kronor och har cirka 18 000 anställda.


www.alfalaval.comFör mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31


Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82

Relaterat innehåll: