2024-05-08 Finansiella nyheter by Cision Sverige AB

Alfa Laval visar vägen inom hållbar livsmedelsbearbetning med värmeöverföringsteknik som halverar utsläppen

Enligt FN kommer vi att behöva upp till 70 procent mer mat för att föda världen fram till 2050. Samtidigt står livsmedelssystemet för en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser och utövar ett växande tryck på ekosystem, biologisk mångfald, mark och rena vattenresurser. Att möta den ökande efterfrågan på livsmedel och samtidigt minska den negativa påverkan är en balansgång, och behovet av hållbara metoder har aldrig varit tydligare. Alfa Laval går i bräschen för nya sätt att göra det möjligt för livsmedelsindustrin att påskynda innovation och främja hållbar livsmedelsproduktion på global nivå.

När livsmedelsindustrin letar efter nya sätt att förse världen med mat spelar innovation en avgörande roll. Alfa Lavals nya värmeväxlare, Hygienic WideGap, erbjuder ett banbrytande alternativ till konventionell teknik och kan potentiellt halvera utsläppen vid bearbetning av flytande livsmedel som innehåller fibrer och partiklar. Serien av nya värmeväxlare understryker Alfa Lavals engagemang för hållbarhet och livsmedelssäkerhet inom livsmedelsindustrin.

En banbrytande innovation inom segmentet flytande livsmedel

  • Många livsmedels- och dryckesproducenter är angelägna om att minska det gemensamma beroendet av fossila energikällor och samtidigt förbättra energieffektiviteten och minska utsläppen. Samtidigt som de minskar förbrukningen av energi, vatten och kemikalier på anläggningsnivå, minskar livsmedels- och dryckesproducenterna samtidigt utsläppen av växthusgaser i hela sina leveranskedjor. Lanseringen av Alfa Lavals nya värmeväxlare Hygienic WideGap möjliggör en övergång från konventionella processer till ett mer hållbart alternativ.
  • Med denna innovation har Alfa Laval introducerat en patenterad design som lämpar sig för hållbar och hygienisk produktion av till exempel krossade tomater, dressingar, växtbaserade drycker och juice med fruktkött.
  • I jämförelse med konventionell teknik är den nya värmeväxlaren 50 procent mer energieffektiv med motsvarande lägre utsläpp. Det är kombinationen av optimal värmeåtervinning, 55 procent lägre ångförbrukning och 15 procent lägre effektförbrukning tack vare ett lägre tryckfall som ligger till grund för teknikens överlägsna energieffektivitet.

"Vi är stolta över att kunna presentera den här nya värmeväxlaren som hjälper våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål genom att minska energiförbrukningen och utsläppen, samtidigt som den hjälper dem att påskynda produktionen av säkra livsmedel. Den här innovationen innebär ett win-win-scenario för alla intressenter, särskilt för samhället i stort", säger Nish Patel, chef för Food & Water-divisionen på Alfa Laval.

Mer om lösningen https://www.alfalaval.com/products/heat-transfer/plate-heat-exchangers/gasketed-plate-and-frame-heat-exchangers/hygienic-line

Det här är Alfa Laval 

Förmågan att göra det mesta av det vi har är viktigare än någonsin. Tillsammans med våra kunder förnyar vi de industrier som samhället är beroende av och skapar en varaktig positiv inverkan. Vi är fast beslutna att hjälpa miljarder människor att få den energi, mat och det rena vatten de behöver.  Och samtidigt minskar vi koldioxidutsläppen från den marina flottan som är ryggraden i den globala handeln.

Vi banar väg för teknik och lösningar som gör det möjligt för våra kunder att frigöra resursernas verkliga potential. I takt med att våra kunders verksamheter växer sig starkare kommer målet om en verkligt hållbar värld närmare. Företaget har åtagit sig att optimera processer, skapa ansvarsfull tillväxt och driva på utvecklingen för att hjälpa kunderna att uppnå sina affärsmål och hållbarhetsmål. Tillsammans är vi pionjärer inom positiv påverkan.

Alfa Laval grundades för 140 år sedan, har kunder i cirka 100 länder, sysselsätter mer än 21.300 personer och hade en årlig försäljning 2023 på SEK 63,6 miljarder (5,5 BEUR) 2023. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.  

www.alfalaval.com

För mer information vänligen kontakta:


Johan Lundin                     
Head of Investor Relations, Alfa Laval                         
Mobil: +46 730 46 30 90
johan.lundin@alfalaval.com

Anna Droben
Head of External Communications, Alfa Laval
Mobil: +46 730899621
anna.droben@alfalaval.com

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: