2022-01-13 Finansiella nyheter

Alfa Laval i samarbete med BenLink utökar serviceerbjudandet inom livsmedels- och energiapplikationer

Alfa Laval har tecknat ett samarbetsavtal med serviceleverantören BenLink, för att utöka sitt serviceerbjudande främst inom livsmedels- och utvalda energiapplikationer. BenLinks omfattande nätverk av servicetekniker kommer att tillhandahålla underhåll och support i realtid under överinseende av Alfa Lavals tekniska experter – vilket blir ett ytterligare stöd för Alfa Lavals värmeöverföringsverksamhet.

Alfa Lavals serviceverksamhet står för 29 procent av bolagets orderingång (2020) och har visat en god utveckling de senaste åren. Alfa Laval strävar ständigt efter att säkra kundernas drifttid genom försklassig service via sin egen organisation, och genom digital och fjärrstyrd serviceleverans – men också med hjälp av samarbetpartners som BenLink, med mer än 4 000 tekniker baserade i Tyskland, Indien, Storbritannien och USA .

”Att kunna tillhandahålla en utmärkt kundupplevelse är avgörande för vår relation med våra industrikunder”, säger Nish Patel, chef för Livsmedel- och vattendivisionen. ”Med detta samarbete, där vi kombinerar vår tekniska expertis med BenLinks nätverk, kommer vi att kunna utöka vår närvaro och leverera högkvalitativ service och underhåll ännu närmare våra kunder.”

Thomas Møller, chef för Energidivisionen, tillägger, ”Att produkter underhålls är viktigt för våra kunder men också för samhället i stort, då beräkningar visar att upp till 2,5 procent av världens koldioxidutsläpp skulle kunna undvikas om värmeväxlare  installerade i industriella processer helt enkelt rengörs och underhålls på rätt sätt.”

Visste du att…Alfa Lavals plattvärmeväxlare, som genomgår ordentlig service och underhåll, kan vara i drift i mer än 20 år i industriella processer.

 

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

 

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

 

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: