2022-11-04 Finansiella nyheter by Cision Sverige AB

Alfa Laval deltar i den svenska COP27 delegationen

På COP27, FN:s årliga klimatkonferens, kommer Alfa Laval återigen att ingå i den svenska delegationen och tillsammans med 25 andra bolag ansluta sig till det globala arbetet för att påskynda omställningen mot nettonollutsläpp till år 2050.

COP27 äger rum i Sharm El-Sheikh, Egypten, mellan 6-18 november 2022. I den svenska delegationen ingår Alfa Laval tillsammans med 25 andra bolag, samt representanter från den svenska regeringen, forskningsinstitut och expertorganisationer. På konferensen kommer Alfa Laval bland annat att moderera och vara värd för diskussioner om energieffektivitet, långtidslagring av energi och svensk industris övergång till användning av fossilfritt stål i produkter och processer. Programmet kommer att livestreamas och spelas in av flera organisationer inklusive Business Sweden, McKinsey och We Don’t Have Time.

"För mig handlar dessa klimatmöten om att börja agera", säger Anna Celsing, hållbarhetschef på Alfa Laval. ”Vi måste aktivt implementera lösningar och vi måste göra det nu. Vi har teknologin, och vi är fast beslutna att vara föregångare och ta ledningen i strävan mot nettonollutsläpp. Vi uppmuntrar partnerskap, eftersom vi tror att samarbeten med andra experter och teknikleverantörer kommer att öka takten i förändringen, och COP27 är ett utmärkt tillfälle att träffa andra bolag som delar vår vision för en rättvis och jämlik förändringsresa."

"För att uppnå målen i Parisavtalet måste vi arbeta över gränserna för att påskynda övergången. Det är ett dubbelt tillvägagångssätt. Dels behöver vi implementera befintlig teknik och dels driva på implementeringen och kommersialiseringen av innovativa lösningar för att nå nettonoll scenariot”, säger Madeleine Gilborne, chef för Clean Technologies och VP Energyidivisionen, Alfa Laval. "Vi har teknik idag som kan bidra till att nå målen i Parisavtalet och vi vill göra dessa lösningar synliga för beslutsfattare."

För hela Alfa Laval-programmet (inkl. livestreamade och inspelade sessioner), se: www.alfalaval.com/cop27

Visste du att… Alfa Laval har som mål att vara koldioxidneutralt 2030 och arbetar aktivt för att minska sitt eget koldioxidavtryck längs hela värdekedjan. Parallellt introducerar bolaget tekniker som säkerställer att kundernas processer blir så energieffektiva som möjligt och bidrar till övergången till rena energikällor.

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 17 900 anställda och hade 2021 en omsättning på 40,9 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

                          www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Eva Schiller

PR Manager
Alfa Laval
Tel: + 46 46 36 71 01
Mobile: +46 709 38 71 01

Johan Lundin                     
Head of Investor Relations
Alfa Laval     
Tel: +46 46 36 65 10         
Mobile: +46 730 46 30 90

Taggar

Alla

Alfa Laval på COP27

Relaterat innehåll: