2021-03-08 Finansiella nyheter

Alfa Laval testar nya bränslen för att stödja övergången mot en mer hållbar sjöfart

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – kommer inom kort att börja testa två nya typer av marint bränsle; biobränslen (tillverkade av restprodukter) och metanol, vid sitt test- och utbildningscenter i Danmark. Att göra dessa utsläppsneutrala bränslen kommersiellt gångbara kan komma att få stor inverkan på marinindustrin i dess strävan mot avkarbonisering.

Den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har som mål att fartygsrelaterade utsläpp av växthusgaser ska ha halverats år 2050. För att uppnå det långsiktiga målet måste marinindustrin övergå till nya bränsletyper och teknologier. Alfa Lavals test- och utbildningscenter i Aalborg, Danmark, tar en framträdande roll i testningen av nya bränslen med syfte att anpassa och utveckla utrustning för fartygens maskinrum och därmed stödja branschens strävan mot avkarbonisering. Testanläggningen på 2800 m2 – som redan är utrustad för dagens olje- och gasbränslen – har nu också förberetts för testning av biobränslen och metanol. Testerna beräknas påbörjas under våren.”Det finns ett antal bränsletyper som är möjliga i övergången mot utsläppsneutrala fartyg men kunskapen om dessa bränslens påverkan på marina produkter och lösningar är begränsad. Vi vill fördjupa och bredda den kunskapen genom testning, säger Sameer Kalra, chef för Marindivisionen. ”Vår ambition är att utveckla hållbara teknologilösningar i samarbete med andra marina aktörer, så att våra kunder kan möta sina egna klimatmål oavsett vald bränsletyp.”Då fartyg har en livslängd på 20 år eller mer måste nollutsläppsfartyg ingå i den globala flottan år 2030 för att uppnå målet om 50 procent minskade utsläpp år 2050. Det finns källor som förutspår att år 2023 kommer världens första klimatneutrala fartyg att sättas i drift och metanoldrivna fartyg kommer att kunna levereras inom en tvåårsperiod.Visste du att… metanol har den lägsta växthuseffekten av alla flytande bränslen som används idag, medan biobränsle är mer av en utmaning eftersom det produceras från olika material och därför behöver testas noggrant för att säkra en pålitlig drift?Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.Vill du veta mer om Alfa Lavals test- och utbildningscenter och Alfa Lavals arbete med nya marina bränslen, gå till www.alfalaval.com/marine.www.alfalaval.comFör mer information kontakta:

Johan Lundin

Ansvarig för Investerarrelationer

Alfa Laval

Tel: 046-36 65 10

Mobil: 0730 46 30 90Eva Schiller

PR-ansvarig

Alfa Laval

Tel: 046-36 71 01

Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: