2021-12-09 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar nästa steg i banbrytande materialforskning vid MAX IV:s synkotronljusanläggning

Alfa Laval fortsätter sin forskning vid det svenskbaserade laboratoriet MAX IV, denna gång tillsammans med Sandvik Materials Technology, Tetra Pak, Thermo-Calc Software och forskare vid Lunds universitet. Experimentet är nästa steg i en studie, som inleddes i mars 2020, av rostfritt stål och dess reaktion på höga temperaturer och olika medier. Resultaten från den pågående studien kommer att användas i företagets FoU-arbete för att utveckla effektivare material och processer.

Förra året genomförde Alfa Laval, tillsammans med erfarna forskare vid Lunds universitet, ett spjutspetsexperiment vid synkrotronljusanläggningen MAX IV i Lund. Syftet var att fotografera tunn oxid av rostfritt stål på en extrem atomnivå. De värdefulla insikterna om den nanometertunna oxiden, som skyddar produkter från korrosion, har sedan dess använts i Alfa Lavals produktutveckling.

Denna veckan tar Alfa Laval och representanter från Sandvik Materials Technology, Tetra Pak, Thermo-Calc Software, under ledning av Lunds universitet, nästa steg i forskningen och studerar oxidens reaktion på frätande salta medier. Experimentet fokuserar på metaller som utsatts för påfrestningar liknande olika industriella processer och syftet är att få en bättre förståelse för korrosion, vilket är en utmaning i många processapplikationer. Resultaten från studien kommer att användas i utvecklingen av mer motståndskraftiga material och vid optimering av processer.

 

Visste du… MAX IV är världens modernaste synkotronljus­anläggning, som använder den mest intensiva röntgenstrålning som någonsin genererats. Laboratoriet gör det möjligt för forskare att studera atomer och molekyler, vilket genererar helt ny kunskap om världen och hur denna fungerar.  

 

 

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

 

 

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

 

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: