2021-09-20 Finansiella nyheter

Alfa Laval stödjer program för att återvinna vatten i Kalifornien

Alfa Laval har tagit en order för leverans av dekantrar till ett avloppsreningsverk i San Diego, USA. Dekantrarna kommer att behandla kommunalt avloppsvatten för vidare användning inom bevattning och andra icke-drickbara områden. Projektet är en del av San Diegos Recycle Water-program vilket kommer att stå för mer än 40 procent av stadens lokala vattenförsörjning i slutet av 2035.

Programmet ”Recycle Water” är en kostnadseffektiv investering för San Diego vilken kommer att ge en pålitlig och hållbar vattenförsörjning. Det kommer att ge staden en tillförlitlig och kontrollerad lokal vattenresurs året om. Alfa Lavals dekantrar kommer att installeras i ett av de kommunala vattenreningsverken och användas för att koncentrera och avvattna slammet.

”Det gläder mig att kunna tillkännage denna dekanterorder inom det viktiga området kommunal avloppsvattenrening. Ordern bekräftar vår kunds förtroende för våra världsledande produkter”, säger Nish Patel, chef för Livsmedel- och vattendivisionen. "Alfa Lavals produkter inom vattenrening kan också användas i industriella processer där de möjliggör fullständig återanvändning av vatten – vilket innebär helt cirkulära processer.”

 

Visste du… att San Diego planerar att implementera etablerad vattenreningsteknik som kan rengöra återvunnet vatten till den grad att det kan omvandlas till säkert och högkvalitativt dricksvatten.

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: