2021-06-29 Finansiella nyheter

Alfa Laval och Wallenius går samman för att leverera lösningar för vinddrivna fartyg

Alfa Laval och Wallenius ämnar bilda ett 50/50 joint venture – AlfaWall Oceanbird – som kommer att leverera innovativa lösningar för vinddrivna lastfartyg och andra fartygstyper. Avtalet undertecknades den 28 juni, 2021. Planen är att ha det första Oceanbird-systemet installerat ombord på fartyg inom fem år.

Sjöfarten står för 2-3 procent av de globala växthusgasutsläppen. Den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har som mål att fartygsrelaterade utsläpp av växthusgaser ska ha halverats år 2050. Många länder och företag har redan satt ambitiösare dekarboniseringsmål än IMO – och industrin befinner sig i snabb förändring. För att stödja övergången mot mer hållbar sjöfart fortsätter Alfa Laval att utveckla sin ’verktygslåda’ med produkter och lösningar för industrin. Som en del av denna ambition går nu Alfa Laval samman med Wallenius-gruppen i ett gemensamt bolag: AlfaWall Oceanbird. Detta aktuella joint venture är beroende av sedvanligt godkännande av relevanta tillsynsmyndigheter.

AlfaWall Oceanbird kommer att utveckla vinddriftssteknologi som fungerar på samtliga fartygstyper. Den första installationen kommer att göras på ett transatlantiskt lastfartyg för bilar med en kapacitet på 7000 fordon och med en genomsnittlig hastighet på 10 knop gör lösningen det möjligt att minska fartygets utsläpp med upp till 90 procent jämfört med dagens mest energieffektiva fartyg. Lösningen kommer därmed att kunna bidra till industrins övergång till utsläppsfri sjöfart. Tekniken utvecklas till att börja med för lastfartyg, men ambitionen är att utöka den till att även omfatta kryssningsfartyg och andra skeppstyper baserat på marknadens efterfråga.

”För att sjöfartsindustrin ska kunna uppnå sin dekarboniseringsambition kommer det att krävas flera olika lösningar. Med detta nya joint venture kommer vi att kombinera Alfa Lavals och Wallenius expertis så att vi kan utveckla en helt ny och innovativ fartygstyp som kan bidra till dekarbonseringsmålen”, säger Tom Erixon, VD och koncernchef för Alfa Laval.

”På Wallenius strävar vi alltid efter att driva utvecklingen mot verkligt hållbar sjöfart”, säger Jonas Kleberg, ordförande och koncernchef för Wallenius. ”Precis som vi gjorde med PureBallast kommer vi nu att inkludera Oceanbird i vårt partnerskap med Alfa Laval. Tillsammans kommer vi att tillhandahålla en kraftfull lösning för hållbar sjöfart.”

Visste du att… eftersom fartyg har en livslängd på 20 år eller mer, måste nollutsläppsfartyg börja vara en del av den globala flottan år 2030 för att uppnå målet om halverade utsläpp år 2050?

Kort om Alfa Laval
Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

Detta är Wallenius
Wallenius, med huvudkontor i Stockholm, har varit aktiva inom global sjöfart sedan 1934. Företaget erbjuder innovativ fartygsdesign, leder nybyggnadsprojekt, tillhandahåller marina it-lösningar och bemannar fartyg.

Wallenius var en tidig anhängare av nollutsläppsmål inom sjöfarten. Med ett långsiktigt perspektiv och ett integrerat arbetssätt används operationell feedback för att förbättra prestanda och optimera utformningen av nästa generations fartyg. Visionen är att leda vägen mot verkligt hållbar sjöfart.

Wallenius utvecklade Oceanbird-konceptet i samarbete med KTH och SSPA i projektet wPCC (wind Powered Car-Carrier). Projektet är aktivt under perioden 2019-2022 och stöds av Trafikverket.

www.walleniusmarine.com 

 

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: