2021-04-06 Finansiella nyheter

Alfa Laval blir partner i unikt Power-to-X konsortium för framställning av rena förnybara bränslen

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – blir partner i det svenska bolaget Liquid Wind, som utvecklar elektrobränsleanläggningar för produktion av rena, förnybara bränslen. Alfa Laval kommer att ingå i Liquid Winds styrelse och bidra med värmeöverföringsexpertis i syfte att förbättra effektiviteten i såväl produktionsprocessen som i värme- och energiintegrationen i anläggningarna. Avtalet trädde i kraft 15 mars 2021.

Liquid Wind är ett Power-to-Fuel-bolag som utvecklar och finansierar kommersiella e-metanolanläggningar. Anläggningarna fångar upp och koncentrerar koldioxidutsläpp från industrin och kombinerar det med vätgas, framställt av förnybar el och vatten, för att producera grön metanol. Alfa Laval har förvärvat en mindre andel i bolaget och är partner i konsortiet tillsammans med; Carbon Clean, Siemens Energy och Haldor Topsoe. Baserat på sin expertis inom energieffektivitet och -optimering kommer Alfa Laval att ingå i styrelsen och bidra till utformningen av de första eMetanol-anläggningarna. Värmeväxlare kommer att ingå som nyckelkomponenter i huvudsystemet, men även i processtegen för grön vätgasproduktion, koldioxidavskiljning och metanolsyntetisering.Enligt World Energy Council uppskattas den globala efterfrågan på koldioxidneutrala, syntetiska bränslen – den så kallade P2X-marknaden där ”X” kan stå för metanol, vätgas, metan – uppgå till 20 000 TWh år 2050, vilket motsvarar 50 procent av den nuvarande fossila bränsleförbrukningen.”Detta är ett viktigt partnerskap eftersom vi tillsammans med andra stora aktörer kommer att vara en del av den växande Power-to-X-marknaden och därigenom driva utvecklingen av tekniska lösningar vilka kommer att ha en påverkan på framtida bränslealternativ”, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen. ”Med samarbeten som detta flyttar vi de tekniska gränserna och bidrar till att skapa ett mer hållbart samhälle.””Vi är mycket glada över att förstärka Liquid Wind konsortiet med en svensk industriell aktör i världsklass med oöverträffad erfarenhet. Deras värdefulla kompetens kommer att öka effektiviteten och leverera ytterligare värde till bolaget,” säger Claes Fredriksson, VD och grundare av Liquid Wind.Visste du att… grön metanol är ett kommersialiserat flytande bränsle som förutspås få stor betydelse för övergången till koldioxidneutral sjöfart – och att de första metanoldrivna fartygen levererades redan år 2016?Om Liquid WindLiquid Wind är ett utvecklingsbolag inom Power-to-Fuel som har som mål att minska koldioxidutsläppen. Bolaget utvecklar, finansierar, bygger och förvaltar anläggningar för produktion av eMetanol i syfte att påskynda övergången till koldioxidneutral sjöfartstransport. Anläggningarna kommer att producera förnybart flytande bränsle, och därmed kan Liquid Wind erbjuda sina kunder möjlighet att snabbt nå sina hållbarhetsmål.www.liquidwind.seKort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.comFör mer information kontakta:

Johan Lundin                                                                                                                                  

Ansvarig för Investerarrelationer                                                        

Alfa Laval                                                                                                                  

Tel: 046-36 65 10                                                                                                     

Mobil: 0730 46 30 90                                                                                                Eva Schiller

PR-ansvarig

Alfa Laval

Tel: 046-36 71 01

Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: