2020-04-14 Finansiella nyheter

Alfa Laval lanserar det första högkvalitativa separations-systemet för farmaceutisk engångsproduktion

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har lanserat ett unikt separationssystem, Alfa Laval CultureOne™, för engångsproduktion inom biofarmaindustrin. Samtliga delar i separations­systemet som kommer i kontakt med de ömtåliga cellkulturerna kan bytas ut efter varje enskild sats som tillverkats, vilket eliminerar risken för föroreningar mellan produktionsintervall och därmed ger bättre hygien och säkerhet.

Separationssystemet Alfa Laval CultureOne™ kommer att användas i framställningsprocesser av ömtåliga cellkulturer som senare kan komma att ingå i injicerbara läkemedel för att behandla livshotande sjukdomar som till exempel cancer och för att motverka organavstötning vid transplantationer.”I dessa omvälvande tider när 'hälsa och säkerhet' är högst upp på allas agenda, gläder det mig att kunna informera om lanseringen av vårt unika system som underlättar och möjliggör säker och effektiv biofarmaceutisk produktion", säger Nish Patel, chef för Livsmedels- och vattendivisionen. ”Nu kan vi erbjuda vår högkvalitativa separationsteknologi för en mer effektiv småskalig produktion av substanser för riktad medicinsk behandling. Det gynnar både våra kunder och samhället.”I det nya separationssystemet, Alfa Laval CultureOne™, kan alla delar som kommer i kontakt med den aktuella cellkulturen bytas ut efter varje användning, vilket begränsar behovet av rengöring och sterilisering på plats. Det resulterar i betydligt kortare produktionstid och ger ökad hygien och säkerhet i processerna eftersom det inte finns någon risk för förorening mellan de olika produktionsintervallen.Visste du att… den nya Alfa Laval CultureOne™ innehåller flera innovationer som är unika för Alfa Laval och är kännetecknande för företagets separationsteknologi – den stora skillnaden är att alla delar som är i kontakt med de ömtåliga cellkulturerna är utbytbara och tillverkade av återvinningsbart material?Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto  Advancing better ™.Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.com
För mer information kontakta:

Peter Torstensson

Informationsdirektör

Alfa Laval

Tel: +46 46 36 72 31

Mobil: +46 709 33 72 31

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: