2018-11-13 Finansiella nyheter

Alfa Lavals kapitalmarknadsdag - sammanfattning

Alfa Lavals kapitalmarknadsdag, som hålls idag i Köpenhamn, Danmark, kommer att inledas med en presentation av Tom Erixon, VD och koncernchef. Han kommer att tala om det skifte som ägde rum 2017, då bolaget ändrade fokus från förvärvad tillväxt till organisk. Både Tom Erixon och Jan Allde kommer att ge exempel på såväl genomförda som kommande initiativ.

Bolagets strategiska pelare utgör basen för organisk tillväxt, då de fokuserar på att förbättra kundupplevelsen och produktledarskapet samt uppgradera serviceerbjudandet. I kunddimensionen har Alfa Lavals gränssnitt blivit allt mer digitaliserat, från möjligheten att göra beställningar online till de connectivitylösningar som är under utveckling. Vad gäller produktteknologi har Alfa Laval ökat hastigheten och investerat mer i forskning och utveckling än tidigare år. Detta har resulterat i 46 produktlanseringar de senaste 12 månaderna och ytterligare 87 förväntas över de kommande 12 månaderna. Viktiga initiativ inom Service inkluderar ökad automatisering i serviceverkstäderna liksom snabbare responstid genom det nya marina servicekonceptet.


Framöver kommer bolaget att driva ett kontinuerligt förbättringsarbete för att säkra den långsiktiga riktningen. Detta inkluderar fortsatta initiativ inom försörjningskedjan de kommande två åren.


Tom Erixons presentation kommer att gå att ladda ner från Alfa Lavals hemsida. Dessutom kommer en filmad version av hans presentation, liksom av Jan Alldes, att läggas upp på hemsidan inom några dagar.


Jan Allde, ekonomi- och finansdirektör, kommer också att tala om utvecklingen fram till idag, för både orderingång och försäljning. Han kommer att gå djupare in på lönsamhetsutvecklingen och peka på flera initiativ som bidragit, såsom produktivitetsförbättringar inom försäljning och produktion liksom en genomgripande fokusering på produktkostnads- liksom kvalitetskostnadsreduktion.


De ökade satsningarna på forskning och utveckling har också spelat en roll. Denna kommer att öka i vikt under kommande år i takt med att produktlanseringarna - dvs resultatet av investeringarna – gradvis accelererar. Han kommer att upprepa att riktvärdet för FoU förblir 2,5 procent av omsättningen framöver.


Andra viktiga initiativ för Alfa Lavals fortsatta utveckling är de som kan kopplas till en mer effektiv produktionsstruktur liksom de som är knutna till bolagets planerade kapacitetsutbyggnad. Tillsammans kommer dessa att resultera i investeringar som motsvarar cirka 3 procent av omsättningen 2018-2019, varefter de börjar normaliseras under 2020.


Avskrivningarna på övervärden över de kommande två åren förväntas bli SEK 950 miljoner under 2019 och SEK 850 miljoner under 2020. Ytterligare när det gäller guidning: skattesatsen förblir 26 procent på resultatet före skatt och utdelningsandelen hålls oförändrad på 40-50 procent av vinst per aktie, justerad för nedskrivning av övervärden. Bolagets finansiella mål avseende tillväxt, lönsamhet och avkastning kvarstår.


Jan Alldes presentation kommer att finnas tillgänglig på Alfa Lavals hemsida.


Peter Leifland, direktör för Marinedivisionen, kommer att tala om utvecklingen för Alfa Laval PureSOx och Alfa Laval PureBallast och konstatera att efterfrågan på denna typ av lösningar varit högre än väntat under 2018.


För rökgastvättar framöver kommer han att peka på att de senaste marknadsrapporterna visar en trend mot en marknadspotential för perioden 2018-2026, som möjligen är högre än den Alfa Laval gav vid kapitalmarknadsdagen 2017. Han kommer att betona att den slutliga marknadsutvecklingen i stor utsträckning kommer att bero på prisskillnaden mellan bränsle med 0,5 procents svavelinnehåll och tjockolja, tillgången på bränsle samt hur stor anslutningsandelen blir per fartygssegment, för att ge några exempel.


För ballastvattenrening, lyfts guidningen för marknadspotentialen till cirka EUR 9 miljarder, från tidigare EUR 7 miljarder, för perioden 2018-2026.


Samtliga presentationer från kapitalmarknadsdagen kommer att finnas tillgängliga på:


http://www.alfalaval.se/investerare/publikationer/


Om Alfa Laval


Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödes­hantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstads­sektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2017 en omsättning på cirka 35,3 miljarder kronor och cirka 16 400 anställda.  


                                                                                                                                                                                                                                                                                    www.alfalaval.com                 


För mer information kontakta:


Peter Torstensson                                                                                                     
Senior Vice President, Communications                  
Alfa Laval
Tel: + 46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31                                                                                  


Gabriella Grotte
Investor
Relations Manager
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: