2018-03-26 Finansiella nyheter

Alfa Lavals årsredovisning för 2017

Alfa Lavals årsredovisning för 2017 har idag publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida för nerladdning, www.alfalaval.com/sv/investerare. Den ligger även med som en bilaga till detta pressmeddelande.

Den tryckta versionen kommer att börja distribueras i början av april, till de aktieägare som anmält att de önskar motta en kopia.


Alfa Lavals hållbarhetsrapport, som detta år publiceras fristående från årsredovisningen, finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning, https://www.alfalaval.com/about-us/sustainability/. Den finns endast tillgänglig på engelska.


Om Alfa Laval


Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2017 en omsättning på cirka 35,3 miljarder kronor och cirka 16 400 anställda.


                                              www.alfalaval.com 


Denna information är sådan information som Alfa Laval AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2018 kl 10:00.


För mer information kontakta


Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: 046 36 74 82

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: