2021-06-16 Produktnyheter

Slipp kompromisser med den nya Alfa Laval DuraCirc-kolvrotorpumpen

Prestanda, hygien och enkel service är avgörande för hygieniska processer. Ändå måste tillverkare inom mejeri-, livsmedels-, konfektyr- och egen- och hemvårdsbranscherna ofta kompromissa med en viktig faktor för att uppnå en annan. Så är det inte nu längre. Den nya Alfa Laval DuraCirc®-kolvrotorpumpen ger dig allt:  robust konstruktion, hög effektivitet, tillförlitlig drift, hygiengarantier med EHEDG- och 3-A-certifiering som standard samt enkelt underhåll.

- DuraCirc är revolutionerande, säger Russ Kelly, Portfolio Manager, Pumpar, Alfa Laval. - Den är allt som användarna vill ha i en enda pump – den perfekta balansen mellan utmärkt prestanda, överlägsen hygien och enklare service.

 

Utmärkt prestanda

DuraCirc är konstruerad för hållbarhet, tillförlitlighet och effektivitet och flyttar fram gränserna för processresultaten. Pumpsortimentet har robust konstruktion, mycket effektiv utformning, brett prestandaområde och låga krav på NPSH (positiv nettosughöjd). Med flödeshastigheter på upp till 150 m3/h (660 gpm) klarar pumpen ett drifttryck på upp till 40 bar (580 psi), vilket är 15  högre än alla andra kolvrotorpumpar som finns tillgängliga idag. Valfria portar gör det enkelt att byta ut befintliga pumpar från Alfa Laval och andra märken mot DuraCirc utan att behöva anpassa rördragningen.

 

Överlägsen hygien

DuraCirc-pumpen är certifierad för att uppfylla EHEDG-riktlinjerna och 3-A-sanitetsstandarderna. Därmed kan den garantera både processintegriteten och produktkvaliteten. För att uppnå en skarvfri konstruktion utan döda zoner är alla produktberörda elastomerer tillverkade i material som uppfyller FDA-kraven och med profilerad och definierad komprimering som standard. Detta reducerar risken för föroreningar och minskar både rengöringstid och kostnader. Tätningarnas placering med tätningsytorna helt nedsänkta i pumpad media ökar effektiviteten i rengöringen ytterligare. Kraftfulla lager stöttar de styva axlarna i ett växelhus av rostfritt stål. Detta minskar axelrörelserna och minimerar kontakten med pumphuvudet, vilket reducerar riskerna för förorening av media. Konstruktionen i rostfritt stål är lämplig för hygienisk avspolning och säkerställer renare miljö.

 

Enklare service

Bland DuraCircs innovativa funktioner märks: en verkligt frontmonterad enkel tätning, hållbara lager, hållbart smörjmedel för växellådan, externa mellanlägg och helt utbytbara komponenter. Detta eliminerar komplicerade, kostsamma och tidskrävande ombyggnadsprocesser och förenklar underhållet.

 

Mångsidig pump

Pumpalternativen gör DuraCirc mycket anpassningsbar, vilket ökar tillämpningsmöjligheterna. Bland de tillgängliga alternativen märks ett brett urval av tätningsalternativ, en aseptisk modell, en värme-/kylmantel, horisontell och vertikal montering samt rektangulärt inlopp för produkter med hög viskositet. Dessutom kan du montera det trådlösa Alfa Laval CM-systemet för övervakning av vibrationer på DuraCirc för att skydda både produkten och processen, samtidigt som du förebygger oplanerade avbrott.

 

Redaktörens anmärkning

 

Detta är Alfa Laval

Alfa Laval är aktivt inom områdena Energi, Marina tillämpningar och Livsmedel och vatten, och erbjuder sina expertkunskaper, produkter och tjänster till en lång rad branscher i cirka 100 länder. Företaget strävar efter att optimera processer, skapa ansvarsfull tillväxt och driva framsteg – och gör hela tiden det lilla extra för att hjälpa kunderna att uppnå sina affärsmål och hållbarhetsmål.

 

Alfa Lavals innovativa tekniker syftar till att rena, förfina och återanvända material och främja mer ansvarsfull användning av naturresurser. De bidrar till ökad energieffektivitet och värmeåtervinning, bättre vattenbehandling och minskade utsläpp. Därmed bidrar Alfa Laval inte bara till framgångar för sina kunder, utan för alla människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Allt enligt vårt motto Advancing betterTM.

 

Alfa Laval har 16 700 anställda. Årsomsättningen 2020 var 41,5 miljarder SEK (cirka 4 miljarder EUR). Företaget är noterat på Nasdaq OMX.

Taggar

Alla
Duracirc circumferential piston pump

För mer information kontakta:

Kontakt

Russ Kelly

Portfolio Manager, Pumps

+44 7901 95 4183
russ.kelly@alfalaval.com

Kontakt

Marianne Højby

Marketing Communications Manager, Business Unit Hygienic Fluid Handling

+45 28 95 44 71
marianne.hojby@alfalaval.com

Relaterat innehåll: