Bearbetning av stärkelse och sötningsmedel

Alfa Laval är en av världens ledande leverantörer av processteknik för stärkelsebranschen. Under mer än 80 år har vi hjälpt stärkelsetillverkare världen över att hålla steget före sina konkurrenter. Vi har erfarenheten, kunskaperna och utrustningen för att hjälpa dig få ut mesta möjliga av varje steg i stärkelseprocessen.

Starch and sweeteners 640x360

Specialiserade ingenjörsteam från Alfa Laval kan hjälpa dig optimera stärkelseprocessen och fungera som en strategisk partner i alla delar av produktionen. Vi tillhandahåller högpresterande lösningar för förångning och kondensering, silning och filtrering, centrifugalseparering, membranfiltrering, uppvärmning, kylning och vätskehantering.

Alfa Lavals tekniklösningar sparar pengar åt dig, hjälper dig att maximera drifttiden och minimerar vatten- och energiförbrukningen. Detta är bra för både det ekonomiska resultatet och för miljön.