Merco

Alfa Laval är den ledande leverantören av processutrustning och processlinjer till stärkelseindustrin i hela världen. Över hälften av den stärkelse som produceras varje år över hela världen passerar genom Merco-stärkelseseparatorer. Merco-separatorerna är särskilt framtagna för stärkelseproduktion och ger en perfekt kombination av hög flödeskapacitet och låg energiförbrukning. Mercos välkända robusta konstruktion säkerställer dessutom lång livslängd, pålitlig drifttid och låga underhållskostnader.

Merco starch centrifuge separator

En kombination av robusthet och effektivitet

 • Ökad separeringskapacitet
 • Enklare underhåll och service
 • Enkel installation
 • Låg energiförbrukning
 • Möjligheter till uppgradering av äldre stärkelseseparatormodeller

Merco stärkelseseparator är en munstyckscentrifug som är utformad för kontinuerlig tömning av fasta ämnen och som har tagits fram speciellt för stärkelseindustrin. 

Centrifugen är utrustad med en motor, en självrengörande sil för matnings-, hastighets- och vibrationssensorer, oljetemperaturgivare för spindellagren och motorlindningen, hydraulisk strömförsörjning för lyftlyftanordningen, en uppsättning specialverktyg och en standarduppsättning av reservdelar. 

Framtagen för att uppfylla kraven inom stärkelsebearbetning

Merco-serien av stärkelseseparatorer skiljer sig från traditionella multifunktionella munstyckscentrifuger och är framtagen speciellt för att uppfylla kraven inom stärkelsebearbetning. Här ingår höga belastningar av fasta ämnen och kontinuerlig tömning, i kombination med ett behov av att undvika blockeringar i munstyckena. 

Merco munstyckscentrifuger används nu i stor utsträckning inom stärkelseindustrin för processer som innefattar primär stärkelseseparering, glutenförtjockning, förtjockning av malningsströmmar och klarning av mellanprodukter. Som en del av detta används de för att klassificera, koncentrera och tvätta fasta ämnen och för att klarna vätskor som innehåller relativt höga koncentrationer av fasta ämnen. 

Nyckelfunktionen i Merco stärkelseseparator är ett särskilt återcirkulationssystem där fasta ämnen kan återcirkuleras till munstyckena vid kanten av kulan, samtidigt som tvättvatten tillsätts. Den här unika funktionen gör att användarna kan justera stärkelseproduktionsinställningarna medan systemet är i drift, genom att helt enkelt variera munstyckets utdrag. 

Operatören kan ändra uppdelningen och koncentrationen genom en enkel justering av utdragsventilen för underström i utloppsledningen. Det här ger ett unikt och mycket effektivt sätt att kontrollera stärkelsesepareringsprocessen genom att bestämma precis hur mycket underströmning som ska avlägsnas, hur mycket som ska recirkuleras tillbaka till rotorn och hur mycket tvättvatten som ska tillföras. 

Det gör det också möjligt att använda munstycken med stor diameter som kan hantera variationer i matningskoncentrationen samt förhindra blockeringar. På så vis blir enheten mer mångsidig och det blir enkelt att variera procedurer baserat på egenskaperna hos de enskilda matningsflödena. 

Vårt produktsortiment består av två stärkelseseparatormodeller – Merco 32 och Merco 38 – vilka kan täcka alla kapacitets- och verksamhetsbehov på malningsanläggningarna.  

 

 

Merco 32 stärkelseseparator

Merco32 starch separator

Verklig arbetshäst

 • Smart design med lång spindel och hängande kula
 • Stabil hög kvalitet och högt utbyte
 • Patenterad energibesparande munstycksdesign
 • Låg efterfrågan och kostnad för reservdelar
 • Lätt att hålla kulan ren

Merco 38 stärkelseseparator

merco38 starch separator

Stärkelsecentrifug med hög kapacitet

 • kapacitetsökning på upp till 30 % 
 • upp till 25 % lägre energiförbrukning
 • Bättre avkastning med samma kapacitet och renare processvatten
 • Max. kulhastighet vid 50 Hz – 2 950 v/min
 • Installerad effekt – 225/260 kW

 

 

.
merco hero

Var kan man använda Merco stärkelseseparator

Vanliga tillämpningar: primär stärkelseseparering, förtjockning av malningsflöden och klarning av mellanprodukter.

.

 

 

Så här uppgraderar du din Merco H-30 till Merco 32 stärkelseseparator

Om du äger en maskin av den äldre generationen Merco H-30 separator kan du enkelt uppgradera den till den senaste modifieringen – Merco 32 – genom att byta ut kulan. På så vis kan du öka anläggningskapaciteten avsevärt till en lägre kapitalkostnad än om du köper en ny separator. Installationen av en ny kula kan göras på en dag och till en minimal installationskostnad. 

Merco 32 Capacity Booster: byt bara ut Alfa Laval Merco H-30 rotorenhet och matningsinloppsenhet mot vår nya produkt Merco 32 rotorenhet och matningsinloppsenhet. Titta på den här videon för att se hur lätt det kan göras med en mindre investering. 

Ladda ned en broschyr om Merco kapacitetsuppgradering

Separator Innovator

Vill du veta mer om våra innovationer inom separeringsteknik? Klicka på länken nedan. Alfa Laval uppfann den första centrifugalseparatorn och varit ledande inom utvecklingen av centrifugalteknik i mer än ett sekel. Vi delar gärna med oss av den expertis vi har fått på vägen. Besök vår kunskapsbas Separator Innovator om du vill lära dig mer om framstegen inom separering och de åtgärder som Alfa Laval vidtar för att kontinuerligt revolutionera tekniken.

hss clara separator innovator640x360