Energy Hunter-kalkylator – värdet av service

Om Energy Hunter-kalkylatorn:
Denna värdekalkylator är ett verktyg som tillhandahålls i befintligt skick, när det är tillgängligt och används endast i bekvämlighets- och illustrationssyfte. Användningen av värdekalkylatorn sker på egen risk och Alfa Laval AB (publ) och dess dotterbolag (”Alfa Laval”) avsäger sig uttryckligen alla garantier och framställningar av någon sort, vare sig de är uttryckliga eller underförstådda, gällande värdekalkylatorn och all information eller alla resultat som användningen ger härav. Detta innefattar, men är inte begränsat till, korrekthet, lämplighet, exakthet i beräkningarna och resultat, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för särskild användning och särskilt ändamål samt icke-intrång. Alfa Laval kommer inte under några omständigheter att ansvara för någon form av förlust eller skada till följd av användningen av värdekalkylatorn och/eller den information eller de resultat som användningen ger härav. 

Påskyndar jakten på spillenergi

Energieffektivitet finns i vårt DNA. Det är något vi har utvecklat i nästan ett decennium. Faktum är att Alfa Lavals lösningar för värmeöverföring sparar 100 GW energi inom industrin varje år. Det är tillräckligt med ström för att värma upp 20 miljoner hem.

Vi har upptäckt att det alltid finns utrymme för att återanvända spillenergi genom att ändra rengörings- och underhållsprogrammet eller genom att uppdatera konfigurationerna. Se videon för att lära dig hur Alfa Laval kan hjälpa till.

Mer om Energy Hunter