Fuel Management Course

Alfa Laval Fuel Management Course

Den här 2,5-dagarskursen besvarar följande frågor

 • Har du och dina kollegor fullständig förståelse för problemen med kvaliteten på tung brännolja idag?
 • Vilka problem förutses inför framtiden?
 • Hur ofta bunkras brännolja med dålig kvalitet och vad gör man i sådana situationer?
 • Vad är den nya CWA-klasstandarden för brännoljebehandlingssystem?
 • Är du bekant med Marpol Annex VI-bestämmelserna och deras konsekvenser?
 • Vet du hur brännoljans kvalitet påverkar systemen för bränslerengöring och konditionering?
 • Hur kan du justera rengöringsutrustningen för bästa prestanda?

Kursen har anordnats sedan 1980-talet

Arrangörer är Alfa Laval och Det Norske Veritas Petroleum Services. Föreläsarna är personal i ledningsställning på DNV Petroleum Services och Alfa Laval med hög utbildningsgrad och många år av praktisk erfarenhet. 

Majoriteten av deltagarna har sagt att kursen är unik när det gäller ämnesområdet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till både havs- och landbaserad personal, teknisk personal och driftpersonal.      

Kursens ämnen

På grund av förändringarna i ECA driften till gränsen 0,10% svavel per den 1 januari 2015, har vi nu delat upp kursen i två delar; Dag 1 och 2 är HFO drift och den 3: e dagen tillägnas GO  och "alternativt ECA bränsle.

Det här är några av de ämnen som tas upp under kursen;

Dag 1 och 2:

 • Råoljor – källor/sammansättningar
 • Efterfrågan på petroleumbränslen
 • Kvalitet på marinbränslen i världen
 • Bränsletest – testmetodernas noggrannhet
 • Maskinskador
 • MARPOL Annex VI (ECA, CARAB)
 • Kapacitet i bränslehanteringsanläggningarna
 • Systemkunnande
 • Optimal bränslehantering
 • Centrifugdrift
 • Nöddriftoperation

Dag 3:

 • Gasolja - källor/komposition
 • MARPOL Annex VI, ECA
 • Bränsletest - noggranhet av testmetoder
 • Maskinskador
 • Kapaciteten hos behandlingsbränsleanläggningar och rekommenderad installation
 • Optimal bränslehantering
 • Centrifugedrift

Kursen är en mix av lärarledd och grupparbete.  

Fuel management utbildning inbjudan

 

Kursavgift

1,350 EUR/person. I avgiften ingår kursmaterial, luncher och kaffe samt välkomstmiddag. Resor och boende ingår inte i avgiften och betalas separat av deltagarna. Inkluderat i avgiften:

 • Middag dag 1
 • Kaffe för- och eftermiddag
 • Lunch alla dagar

Standard FMC (Dag 1 och 2): USD 1,700 (excl. VAT). Inkluderar:

 • Middag dag 1
 • För- och eftermiddagskaffe
 • Lunch dag 1 och 2

Distillate (dag 3): USD 1,000 (excl. VAT). Inkluderar:

 • För- och eftermiddagskaffe
 • Lunch 

Registrering

Registrera dig här

Kursdatum 2018

 • 18-20 september, Hamburg
 • 16-18 oktober, Aten
 • 23-25 oktober Miami
 • 12-14 november, Dubai

Frågor om kursinnehållet?

Välkommen att kontakta:

Alfa Laval
Bas Martens
Tel: +46 768 55 51 36
e-mail: bas.martens@alfalaval.com

Veritas Petroleum Services
Jeroen de Vos
Tel: +31 180 221 100
e-mail: jeroen.de.vos@v-p-s.com

Index för deltagarnöjdhet

På en skala från 1 (dåligt) till 7 (utmärkt) fick den senaste kursen i Miami betyget:

6,45 

Ord från deltagarna

Utbildaren var fantastisk!!! Det var alla utbildare."
Bra kurs – lärde mig mycket
Mycket kunniga utbildare, positiv, konstruktiv stämning och bra diskussioner
You have to do this course - it is a must!

Fuel Management utbildning inbjudan