Serviceavtal

Skräddarsy dina serviceavtal

Alfa Lavals serviceavtal är skräddarsydda lösningar som kombinerar våra tjänster utifrån dina specifika behov. Dessa avtal maximerar resultaten och minskar driftkostnaderna, samtidigt som de ger dig trygghet genom att minimera risken för oväntade driftstopp. Avtalen ger dig även fullständig kontroll över din underhållsbudget.

Serviceavtal ger dig:

  • Maximal driftsäkerhet
  • Kort återbetalningstid
  • Fullständig kontroll över underhållsbudgeten

Så fungerar det

Våra experter:

  • Diskuterar förväntade resultat med dig baserat på dina mål och behov
  • Definierar en skräddarsydd omfattning av tjänsterna
  • Genomför service enligt planerat schema samt följer upp utförd service Genomför årliga genomgångar och förbättringsmöten för att identifiera nya möjligheter och säkerställa ständiga förbättringar

Kan vi hjälpa dig?

How can we help you?

Kontakta oss om du undrar något eller har några frågor.

Nordic Service - Marine 
Telefon: 08-530 656 00 
E-post: ps.marinediesel.nordic@alfalaval.com

Nordic Service - Processindustrin 
Telefon: 08-530 656 10
E-post: partsandservice.se@alfalaval.com

Nordic Service - VVS/Fjärrvärme
Länk till Service partners i Sverige

Distributörer och Service partners i Sverige
Klicka här eller på "Distributörer & Service partners" överst på sidan

Akuttelefon för Marin utrustning i Norden: +47 905 24 620

Kontakta oss