Boiler Digital Service rev1 1200x400

Alfa Laval Digitala service för Ålborg-boilers

Anslutning av boilers med serviceexpertis

Utmaningar utvecklas inom varv och sjöfart – och det gör också tekniken för att möta dem. Alfa Laval Ålborgs Digitala service, är ett datadrivet sätt att säkra boilerns driftstid, förbättra boilerns prestanda och sänka boilerns driftskostnader. Genom att skapa en digital förbindelse mellan era pannors system och vår expertis, kan ni och era besättningar dra nytta av vår djupa kunskap om pannor.

.

Utforska vårt digitala erbjudande

Läs mer om Alfa Laval Aalborg Digital Services för boilers och hur ni kan dra nytta av dem. Den här broschyren visar installation, alternativ och fördelar.

Marine boiler digital service

Hur kan data sänka driftskostnaderna?

Ta reda på hur data från anslutna boilersystem kan ge en djupare inblick i kostnader och prestanda för boilers. Denna rapport förklarar möjligheterna.

Download white paper - Boiler digital services 640x360

Hur Alfa Laval Aalborg Digital Services fungerar

Alfa Laval Aalborg Digital Services ansluter boilern på fartyget med Alfa Laval Cloud och Alfa Lavals boilersexperter. Allt som krävs är en liten installation och säker åtkomst via fartygets satellitanslutning. Våra experter samarbetar med besättningen med hjälp av era boilers data och Alfa Lavals kunskaper för att skydda och förbättra boilerdriften. 

阿法拉伐实现船用锅炉数字互联的举措 Alfa Laval's initiative to realize digital interconnection of marine boilers

Contact boiler1 2020 640x360.jpg

 

.

Digital expertis för boilers

Om du har ett akut behov av service för boilers – fysiskt eller digitalt – kontakta vår 24/7-servicetelefon: +46 4636 7700. För att diskutera hur ni kan implementera Alfa Laval Aalborg Digital Services för boilers, kontakta våra digitala experter på adressen nedan.

Kontakta våra digitala experter

theconnectedboiler@alfalaval.com