De tio bästa tipsen för packningsförsedda plattvärmeväxlare

De tio bästa tipsen för att hålla din packningsförsedda plattvärmeväxlare i absolut toppskick

  1. Se till att driftsförhållandena (temperaturer och flöden) följer konstruktionsspecifikationerna.
  2. Vid uppstart ska värmeväxlaren ventileras, öppna och stäng ventilerna långsamt för att undvika tryckstötar och tryckslag.
  3. Montera filter och silar motströms för att avlägsna smutspartiklar och skydda värmeväxlaren.
  4. Kontrollera dagligen om temperaturen eller trycket ändras och titta efter spår av externa läckor.
  5. Rengör och smörj dragbultarna regelbundet.
  6. Använd Performance Audit för att undvika att behöva öppna plattvärmeväxlaren för inspektion.
  7. Använd rengöring på plats (CIP) för att slippa behöva öppna värmeväxlaren för rengöring.
  8. Håll alltid reservenheterna rena och torra. Om en värmeväxlare tas ur drift ska den sköljas med rent vatten och tömmas helt.
  9. Skydda värmeväxlarna från vattenstänk och regn. Undvik att utsätta dem för ultravioletta strålar och ozon som kan uppstå via elektriska källor.
  10. Använd endast originalreservdelar för garanterad prestanda, tillförlitlighet och lång livslängd på utrustningen. Ha ett lager med viktiga reservdelar och följ förvaringsinstruktionerna.

How can we help you?Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Kontakta oss