De tio bästa tipsen för spiralvärmeväxlare

De tio bästa tipsen för att hålla din spiralvärmeväxlare i absolut toppskick

Ten top tips spiral heat exchangers

  1. Öppna aldrig en enhet om den ena eller båda kanalerna är trycksatta. Alla försök att göra detta kan leda till personskador och/eller skador på enheten och dess omgivningar.
  2. Se till att de viktiga driftsparametrarna (temperatur och flödeshastighet) matchar de ursprungliga specifikationerna.
  3. Lyft enheten i lyftöglorna och inte i anslutningarna eller öglan på kåpan.
  4. Under transport eller längre avstängning kan luckans packningar och/eller krokbultar lossna, så se till att dra åt dem i diagonalt motsatt ordning.
  5. Kontrollera att all kvarvarande luft har avlägsnats från enheten innan starten.
  6. Öppna och stäng ventilerna långsamt för att undvika tryckstötar orsakade av trycktoppar under start och avstängning.
  7. För vätskor som innehåller fasta partiklar ska enheten alltid användas i enlighet med konstruktionsvärdena för att undvika förtjockning eller igensättning.
  8. Använd rengöring på plats (CIP) eller bakspolning för att slippa behöva öppna värmeväxlaren för rengöring.
  9. Luckans packningar måste bytas varje gång luckan öppnas, så förvara en reservpackning på platsen.
  10. Vid avstängning under en längre period, vid användning av korrosiva vätskor eller vid risk för frost ska värmeväxlaren spolas och/eller tömmas.

How can we help you?Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Kontakta oss