De tio bästa tipsen för Alfa Laval hygieniska packningsförsedda plattvärmeväxlare

De tio bästa tipsen för att hålla din hygieniska packningsförsedda plattvärmeväxlare från Alfa Laval i bästa skick

Ten top tips to keep your Alfa Laval hygienic gasketed plate heat exchanger in tip top condition

  1. Se till att driftsförhållandena (temperaturer och flöden) följer konstruktionsspecifikationerna.
  2. Vid uppstart ska värmeväxlaren ventileras, men öppna och stäng ventilerna långsamt för att undvika tryckstötar och tryckslag.
  3. Montera filter och silar motströms för att avlägsna smutspartiklar och skydda värmeväxlaren.
  4. Kontrollera dagligen om temperaturen eller trycket ändras och titta efter spår av externa läckor.
  5. Rengör och smörj dragbultarna regelbundet.
  6. Använd lämplig övervakningsteknik för att undvika att behöva öppna plattvärmeväxlaren för inspektion.
  7. Använd rengöring på plats (CIP) för att slippa behöva öppna värmeväxlaren för rengöring.
  8. Håll alltid reservenheterna rena och torra. Om en värmeväxlare tas ur drift ska den sköljas med rent vatten och tömmas helt.
  9. Skydda värmeväxlarna från vattenstänk. Undvik att utsätta dem för ultravioletta strålar och ozon som kan uppstå via elektriska källor.
  10. Använd endast originareservdelar från Alfa Laval för garanterade prestanda, tillförlitlighet och lång livslängd för utrustningen. Ha ett lager med viktiga reservdelar och följ förvaringsinstruktionerna.

How can we help you?Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Kontakta oss