De tio bästa tipsen för Alfa Laval Contherm/Convap

De tio bästa tipsen för att hålla din Contherm/Convap i absolut toppskick

Ten top tips Alfa Laval Merco

  1. Se till att driftsförhållandena (temperaturer och flöden) följer konstruktionsspecifikationerna.
  2. Starta först produktflödet, sedan Contherm/Convap-rotorn och sedan media. Kom ihåg att aktivera spoltätningsvätska om sådan finns utrustad när rotorn startas.
  3. Klä skrapbladen regelbundet för att optimera värmeöverföringen och skydda cylindern.
  4. Ersätt o-ringstätningarna och inspektera tätningarnas komponenter, cylindern och rotorn varje vecka eller varje gång systemet öppnas för service.
  5. Undersök utrustningen regelbundet efter ovanliga vibrationer som kan tyda på fel på lagren eller felaktig motorriktning.
  6. Inspektera och testa den hydrauliska lyftenheten regelbundet och byt hydraulolja var sjätte månad.
  7. Använd aldrig Contherm om den inte innehåller produkt, vatten eller CIP-lösning, och lämna inte CIP-lösningen eller produkten i systemet under längre tid.
  8. Övervaka effektiviteten för rengöring på plats.
  9. Ha ett tillräckligt lager och använd endast originalreservdelar och tjänster från Alfa Laval för att uppnå garanterad prestanda, tillförlitlighet och livslängd på utrustningen.
  10. Om du är osäker kan du läsa mer om service i Contherms reservdelslista och instruktionsmanual.

How can we help you?Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Kontakta oss